WP_20170113_005PROJEKT ZA TRGOVCE: 2. LETNIK

Namen našega projekta je bil primerjati drobno prodajne cene osnovnih življenjskih izdelkov treh konkurečnih trgovskih podjetij. Dijaki smo bili razporejeni v tri skupine. Odpravili smo se v tri supermarkete Tuša, Mercatorja in Spara.  V vseh treh supermarketih smo poiskali popolnoma enake izdelke in preverili njihove najnižje maloprodajne cene.  Dejansko smo morali prepisati cene 19-ih izdelkov, ki so bili vključeni v raziskavo. Izdelki in cene so prikazani na treh plakatih.
Ugotovili smo, da se cene popolnoma enakih izdelkov v posameznih prodajalnah kar precej razlikujejo. Nekateri izdelki so cenejši v eni prodajalni, spet drugi pa drugje. Pri dražjih izdelkih so razlike med prodajalnami večje, pri cenejših pa manjše.  Ko smo sešteli cene vseh 19-ih izdelkov  teh treh trgovcem, smo prišli do naslednjih ugotovitev.
Če bi vseh 19 izdelkov kupili v eni prodajalni, bi bil prav najcenejši Mercator. Tu bi za vse izdelke potrošili 64,52 EUR, v Tušu 65,78 EUR in v najdražjem Sparu 69,19 EUR.

Ogled fotografij >>