Vodja izobraževanja odraslih:
Svetovalna delavka Jožica Ovčjak

Pisarna: (02) 88 46 515
E-naslov: jozica.ovcjak@sc-sg.si
Tajništvo: (02) 88 46 500
E-naslov: tajnistvo@sc-sg.si

Uradne ure pisarne izobraževanja odraslih:

po dogovoru

Obvestila

OBVESTILO O SAMOTESTIRANJU UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V JAVNO VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 177/21), se morajo udeleženci IO v javno veljavnih programih od 17. 11. 2021 samotestirati trikrat tedensko v šoli oziroma ob vstopu v šolo, v kolikor ne izpolnjujejo PCT pogoja.

Udeležencem IO v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.

Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti na šoli.

Udeležencem IO, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje, morajo pa to obvezno dokazati z dokazilom in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT.

 PROTOKOL OB VSTOPU V ŠOLO:

 1. Udeleženec IO mora svoj prihod na šolo obvezno uskladiti z organizatorjem IO ali učiteljem, s katerim je dogovorjen za konzultacije oz. izpit.
 2. Udeleženec IO na dogovorjen termin počaka pred šolo osebo, s katero se je udeleženec IO dogovoril, in sicer učitelja, organizatorja IO oz. tajnica.
 3. Udeleženec IO se mora izkazati z ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT. O izpolnjevanju pogojev udeleženec IO napiše izjavo.
 4. Če se udeleženec IO ne izkaže s ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT, se mora samotestirati v šoli. Udeleženca IO se v tem primeru usmeri v prostor, kjer se izvede samotestiranje in v primeru negativnega rezultata udeleženec izpolni izjavo o izpolnjevanju pogojev.
 5. V primeru pozitivnega rezultata se udeleženca usmeri, da opravi PCR test in ostane do rezultata le-tega doma.
 6. Prostor je potrebno po izvedbe samotestiranja prezračiti.
 7. V primeru neizpolnjevanja pogojev PCT, je udeležencem IO začasno prepovedano zadrževanje v šolskih prostorih.

 Za izvedbo samotestiranja in postopanja v primeru pozitivnega rezultata se smiselno uporabljajo tudi protokoli posamezne šole.

 

Vsi, ki imate pogoje za poklicno maturo, se prijavite najkasneje do 3. 1. 2021!

 

IZPITI – OBČANI

Kratka navodila za prijavo na izpit:
– izpiti so mogoči samo v izpitnih obdobjih,
– kandidati se za izpit dogovorite individualno s profesorjem,
– prijavnica mora biti v celoti pravilno izpolnjena; na prijavnici naj bo napisano pri katerem profesorju boste opravljali izpit,
– ko pristopite k izpitu, morate profesorju obvezno predložiti tudi dokazilo o plačilu izpita, sicer na izpit ne morete pristopiti,
– izpitni roki so določeni enkrat mesečno; izpite lahko opravljate samo takrat, ko so določeni IZPITNI ROKI (večinoma 3. teden v mesecu).

VPIS 2021/2022:

Vpis se prične od 20. 9. 2021 dalje in je možen do zapolnitve prostih mest. 

Vpis bo potekal na daljavo. Vso dokumentacijo pošljite po navadni pošti na naslov: Šolski center SG, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec s pripisom “Izobraževanje odraslih – vpis”

NAVODILA ZA VPIS / š. l. 2021/2022

Za 1. vpis potrebujete:

KOPIJE:

Če ste pri nas že vpisani, potrebujete za ponovni vpis:

 Postopek vpisa občanov:

 1. Na naslov: Šolski center SG, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec s pripisom “Izobraževanje odraslih – vpis” pošljite vso potrebno dokumentacijo (glej zgoraj).

 2. Obravnavali bomo le popolne vloge.Vsi, ki ste vpisani v individualno izobraževanje, plačate vpisnino, izpite preko položnice na sledeči transakcijski račun.

Vpisnina znaša 200 €. 

Plačevanje vpisnine in izpitov!

Šolski center Slovenj Gradec je po uvedbi Zakona o davčnem potrjevanju računov (UL RS št. 57/2015) od 2. januarja 2016 naprej v celoti prešel na brezgotovinsko poslovanje, kar pomeni, da od tega dne naprej ni več mogoče gotovinsko plačevanje storitev, temveč le plačevanje preko univerzalnih plačilnih nalogov (UPN).

SPLOŠNI PODATKI ZA PLAČILO:

Prejemnik:         ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Naslov:               Koroška ulica 11, 2380 Sl. Gradec
IBAN:                  SI56 0110 0603 0705 082
BIC:                     BSLJSI2X
Koda namena:  STDY

OSTALI PODATKI ZA PLAČILO:

EKONOMSKI TEHNIK – referenca: SI00 760100
TRGOVEC – referenca: SI00 760101
OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – referenca: SI00 760115
PREDŠOLSKA VZGOJA – referenca: SI00 760114
PREDŠOLSKA VZGOJA (poklicni tečaj) – referenca: SI00 760117
LESARSKI PROGRAM – referenca: SI00 760107
GASTRONOMIJA IN TURIZEM – referenca: SI00 760111
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – referenca: SI00 760106


  POKLICNA MATURA  >>

  ZAKLJUČNI IZPIT >>


  VPIS NA SREDNJI ŠOLI SLOVENJ GRADEC IN MUTA JE MOŽEN V NASLEDNJE PROGRAME: 

  • Ekonomski tehnik (SSI)
  • Ekonomski tehnik (PTI)
  • Trgovec (SPI)
  • Gastronomija in turizem (SSI)
  • Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
  • Gastronomija (PTI)
  • Obdelovalec lesa (NPI)
  • Mizar (SPI)
  • Lesarski tehnik (PTI)
  • Okoljevarstveni tehnik (SSI)
  • Predšolska vzgoja (SSI)
  • Predšolska vzgoja (poklicni tečaj)

  GOVORILNE URE 2021 / 2022 >>

  IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2021/22
  1.  izpitni rok: 18. – 22. 10. 2021
  2. izpitni rok: 15. – 19. 11. 2021
  3. izpitni rok: 13. – 17. 12. 2021
  4. izpitni rok: 17. – 21. 1. 2022
  5. izpitni rok: 14. – 18. 2. 2022
  6. izpitni rok: 14. – 18. 3. 2022
  7. izpitni rok: 18. – 22. 4. 2022
  8. izpitni rok: 16. – 22. 5. 2022
  9. izpitni rok: 13. – 17. 6. 2022
  10. izpitni rok: 4. – 7. 7. 2022
  11. izpitni rok: 15. – 18. 8. 2022
  12. izpitni rok: 12. – 16. 9. 2022

   Zadnji izpitni rok za šol. leto 2020/2021: 13. – 17. 9. 2021

  POMEMBNA NAVODILA ZA VPISANE NA PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

  OBVESTILO O SAMOTESTIRANJU UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V JAVNO VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

  V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 177/21), se morajo udeleženci IO v javno veljavnih programih od 17. 11. 2021 samotestirati trikrat tedensko v šoli oziroma ob vstopu v šolo, v kolikor ne izpolnjujejo PCT pogoja.

  Udeležencem IO v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.

  Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti na šoli.

  Udeležencem IO, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje, morajo pa to obvezno dokazati z dokazilom in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT.

   PROTOKOL OB VSTOPU V ŠOLO:

  1. Udeleženec IO mora svoj prihod na šolo obvezno uskladiti z organizatorjem IO ali učiteljem, s katerim je dogovorjen za konzultacije oz. izpit.
  2. Udeleženec IO na dogovorjen termin počaka pred šolo osebo, s katero se je udeleženec IO dogovoril, in sicer učitelja, organizatorja IO oz. tajnica.
  3. Udeleženec IO se mora izkazati z ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT. O izpolnjevanju pogojev udeleženec IO napiše izjavo.
  4. Če se udeleženec IO ne izkaže s ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT, se mora samotestirati v šoli. Udeleženca IO se v tem primeru usmeri v prostor, kjer se izvede samotestiranje in v primeru negativnega rezultata udeleženec izpolni izjavo o izpolnjevanju pogojev.
  5. V primeru pozitivnega rezultata se udeleženca usmeri, da opravi PCR test in ostane do rezultata le-tega doma.
  6. Prostor je potrebno po izvedbe samotestiranja prezračiti.
  7. V primeru neizpolnjevanja pogojev PCT, je udeležencem IO začasno prepovedano zadrževanje v šolskih prostorih.

   Za izvedbo samotestiranja in postopanja v primeru pozitivnega rezultata se smiselno uporabljajo tudi protokoli posamezne šole.

  V okviru izobraževanja odraslih niso organizirana predavanja in vaje!

  KONZULTACIJE
  Pred pristopom k izpitu se morate obvezno posvetovati z profesorjem, pri katerem opravljate izpit. Na konzultacijah vam profesor pove vsebine, ki jih morate znati na izpitu, kateri učbeniki pridejo v poštev ter drugo gradivo, ki ga boste potrebovali za izpit.

  Na konzultacije pri profesorjih se morate predhodno naročiti preko e-naslova. Elektronske naslove profesorjev najdete tukaj.

  PRIJAVA NA IZPIT

  Kratka navodila za prijavo na izpit:

  • kandidati se za izpit dogovorite individualno s profesorjem,
  • prijavnica mora biti v celoti pravilno izpolnjena; na prijavnici naj bo napisano pri katerem profesorju boste opravljali izpit,
  • ko pristopite k izpitu, morate profesorju obvezno predložiti tudi dokazilo o plačilu izpita, sicer izpita ne boste mogli opraviti,
  • izpitni roki so določeni enkrat mesečno; izpite lahko opravljate samo takrat, ko so določeni IZPITNI ROKI.
  • v kolikor k izpitu ne morete pristopiti, o tem OBVEZNO obvestite profesorja s katerim ste se dogovorili za opravljanje izpita!

  PRENEHANJE IZOBRAŽEVANJA
  Če iz utemeljenega razloga ne boste več želeli obiskovati naše šole, o tem takoj obvestite vodjo izobraževanja odraslih, da se dogovorita za izpis.

  POKLICNA MATURA
  Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri prof. Nevenki Žlebnik ali prof. Veroniki Sušnik v zvezi z zaključnim izpitom pa dobite informacije pri prof. Janja Žigart in na spletni strani naše šole.