Predšolska vzgoja

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

Predšolska vzgoja – predstavitev programa

Predšolska vzgoja – projekti

To bo moj poklic – vzgojitelj predšolskih otrok

Gozdni mož PV4 2020/21

 

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

Oznaka

PREDMETI in STROKOVNI MODULI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO UR

Kreditne

točke

 

Število tednov pouka

 

35

 

33

 

31

 

31

 

131303

Ure pouka

 

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

leto

A – SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

P1

SLOVENŠČINA (SLO)

4,00

140

3,93

130

4,00

124

3,00

93

487

24

P2

MATEMATIKA (MAT)

3,00

105

2,78

92

3,00

93

3,00

93

383

19

P3

TUJI JEZIK 1  (AN1)

3,00

105

3,81

126

3,00

93

3,00

93

417

20

P4

UMETNOST (UME)

1,94-lik

68

1,03-gla

34

 

 

 

 

102

4

P5

ZGODOVINA (ZGO)

2,00

70

2,00

66

 

 

 

 

136

6

P6

GEOGRAFIJA (GEO)

2,00

70

2,00

66

 

 

 

 

136

6

P7

SOCIOLOGIJA (SOC)

 

 

 

 

2,19

68

 

 

68

3

P8

PSIHOLOGIJA (PSI)

 

 

2,06

68

 

 

 

 

68

3

P9

BIOLOGIJA (BIO)

2,00

70

2,00

66

 

 

 

 

136

6

P10

KEMIJA (KEM)

2,00

70

 

 

 

 

 

 

70

3

P11

FIZIKA (FIZ)

2,00

70

 

 

 

 

 

 

70

3

P13

ŠPORTNA VZGOJA (ŠVZ)

2,45

86

3

99

3,00

93

2,00

62

340

14

 

SKUPAJ A

24,39

854

22,61

747

15,19

471

11,00

341

2413

111

 

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2020/21, velja samo za 1. letnik.

B – STROKOVNI MODUL

– OBVEZNI MODULI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

VEŠČINE SPORAZUMEVANJA (VES)

 

 

 

 

1,09

34

2,19

68

102

5

M2

PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU (PPP)

 

 

 

 

1,09

34

2,19

68

102

5

M3

RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA (RUP)

 

 

 

 

2,19

68

2,19

68

136

6

M4

VARNO IN ZDRAVO OKOLJE (VZO)

 

 

2,06

68

1,09

34

 

 

134

5

M5

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU (KOV)

 

 

1,03

34

1,09

34

17/17

1,09

34

17/17

102

6

M6

IGRE ZA OTROKE (IGR)

 

 

 

 

2,19

68

34/34

 

 

68

4

M7

USTVARJALNO IZRAŽANJE (USI)

 

 

 

 

 

 

 

 

408

20

 

Instrument

0,29

10

0,36

12

0,36

12

0,29

10

44

 

 

Glasba

2,34

82

0,90

30

1,87

57

1,93

60

229

 

 

Likovna

 

 

0,88

29

0,90

27

0,96

30

86

 

 

Ples

 

 

0,88

29

 

 

 

 

29

 

 

Otroška literatura

0,57

20

 

 

 

 

 

 

20

 

M8

MATEMATIKA ZA OTROKE

 

 

 

 

 

 

2,19

68

68

4

M9

JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK

 

 

 

 

 

 

2,19

68

68

4

M10

NARAVOSLOVJE ZA OTROKE

 

 

 

 

2,19

68

 

 

68

4

 

M11

 

DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE

 

 

 

 

 

2,19

 

68

 

 

 

68

 

4

M12

IKT (T-16, P-52)

1,94

68

 

 

 

 

 

 

68

4

 

B – STROKOVNI MODUL –  IZBIRNI MODULI (dijak izbere 1)

 

 

 

 

 

LIKOVNO IZRAŽANJE (LII)

 

 

 

 

 

 

3,29

102

102

6

 

GLASBENO IZRAŽANJE (GLI)

 

 

 

 

 

 

3,29

102

102

6

 

PLESNO IZRAŽANJE

 

 

 

 

 

 

3,29

102

102

6

 

ŠPORT ZA OTROKE

 

 

 

 

 

 

3,29

102

130

6

 

MULTIMEDIJA

 

 

 

 

 

 

3,29

102

102

6

 

SKUPAJ B

 

 

 

 

 

 

3,29

102

102

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – od tega PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ B

 

 

 

68

 

68

 

34

170

10

Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ Č

 

 

 

76

 

152

 

152

380

20

D – DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRŽEVALNEGA     DELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

INTERESNE DEJAVNOSTI (ID)

 

3

 

96

 

3

 

96

1

2

35

31

 

2

 

64

352

15

E – ODPRTI KURIKULUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTVARJALNI GIB (USG)

1,00

35

 

 

1,00

31

1,00

31

97

5

 

LIKOVNO USTVARJANJE

 

 

1,00

32,5

1,00

31

1,00

31

94,5

4

 

DRAMATIZACIJA

 

 

1,00

32,5

1,00

31

 

 

63,5

3

 

USTVARJAMO SKUPAJ

 

 

1,96

65

 

 

 

 

65

2

 

Skupaj E

1,00

35

4,00

130

3,00

93

2,00

62

320

13

 

LETNO A + B + E

31,00

 

33,00

 

32,50

 

30,00

 

126,5

212

 

 

POKLICNA MATURA

 

 

 

 

 

Skupaj kreditnih točk

 

 

 

240

 

Število tednov pouka

 

35

 

33

 

31

 

31

130

 

 

Število tednov – druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

3

 

3

 

3

 

2

11

 

 

Število tednov praktičnega pouka pri delodajalcu

 

/

 

2

 

4

 

4

10

 

 

Število tednov izobraževanja SKUPAJ

 

38

 

38

 

38

 

37

151