PREDŠOLSKA VZGOJA

Poklic: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA?

Usposobil/a se boš za primerno komuniciranje z otroki, njihovimi starši in sodelavci, spoznal/a razvoj
in učenje predšolskih otrok, vzgojno-izobraževalne pristope, kurikulum v vrtcu in igre ter dobil/a
odgovore na vprašanje, kako zagotoviti varno in zdravo okolje za otroke.

Razvijal/a boš svoje možnosti izražanja na glasbenem, plesnem, likovnem področju in se naučil/a,
kako to razvijati pri otrocih. Prav tako si boš pridobil/a znanja in spretnosti za
razvijanje otrokovih ustvarjalnih, govornih, telesnih, logično-matematičnih, naravoslovnih in
družboslovnih zmožnosti.

Možnosti nadaljevanja
Svojo poklicno kariero boš lahko gradil/a kot pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice pri delu z otroki v javnih
ali zasebnih vrtcih ali kot varuh/-inja predšolskih otrok na domu ali drugje. Nekatere aktivnosti boš v
vrtcu po dogovoru z diplomirano vzgojiteljico z otroki opravljal/-a sam/-a. Izobraževanje v stroki
lahko nadaljuješ takoj po opravljeni poklicni maturi v visokošolskem izobraževanju in si pridobiš naziv
diplomirani/-a vzgojitelj/-ica predšolskih otrok ali pa se vključiš v kateri drug visokošolski ali
univerzitetni izobraževalni program.

 

Dostopnost