Predšolska vzgoja

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

Predšolska vzgoja – predstavitev programa

Predšolska vzgoja – projekti

To bo moj poklic – vzgojitelj predšolskih otrok

Gozdni mož PV4 2020/21

O miški, ki je oklofutala medveda

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

 

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2020/21, velja samo za 1. letnik.

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2016/17, velja samo za 2., 3. in 4. letnik.