ŠOLSKA PRAVILA

 

Šolska pravila so rezultat skupnih dogovorov med profesorji in dijaki ter urejajo delo in življenje na naši šoli. Vključujejo osnovna določila hišnega reda, načine zagotavljanja varnosti in zdravja dijakov, merila in postopke za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad ter druga pravila, ki jih določa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah in pravila ocenjevanja, ki jih določa Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju.

Dostopnost