Šolska pravila

Šolska pravila so rezultat skupnih dogovorov med profesorji in dijaki ter urejajo delo in življenje na naši šoli. Vključujejo osnovna določila hišnega reda, načine zagotavljanja varnosti in zdravja dijakov, merila in postopke za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad ter druga pravila, ki jih določa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah in pravila ocenjevanja, ki jih določa Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju.

Šolska pravila

ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM NA SŠSGM V ČASU IZVAJANJA POUKA V RAZMERAH, POVEZANIH S COVID-19 – november 2021

Dodatek šolskim pravilom v času izrednih razmer

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu

Aneks k šolskim pravilom glede ocenjevanja, s 3. 12. 2020.

Dostopnost