Šolski center Slovenj Gradec
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Koroška ulica 11
2380 Slovenj Gradec
spletna stran: http://www.sssgm.sc-sg.si/
elektronska pošta: srednja.solasgmuta@sc-sg.si

LOKACIJA SLOVENJ GRADEC
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Koroška ulica 11
2380 Slovenj Gradec
tajništvo: (02) 88 46 501
zbornica: (02) 88 46 514
svetovalna služba: (02) 88 46 512
knjižnica: (02) 88 46 509
fax: (02) 88 46 506
LOKACIJA MUTA
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Koroška cesta 53
2366 Muta
tajništvo: (02) 88 79 250
zbornica: (02) 88 79 251
svetovalna služba: (02) 88 79 254
knjižnica: (02) 88 79 252
fax: (02) 88 79 257