Šolski center Slovenj Gradec
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Koroška ulica 11
2380 Slovenj Gradec
spletna stran: http://www.sssgm.sc-sg.si/
elektronska pošta: srednja.solasgmuta@sc-sg.si

LOKACIJA SLOVENJ GRADEC
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Koroška ulica 11
2380 Slovenj Gradec
tajništvo: (02) 88 46 501
zbornica: (02) 88 46 514
svetovalna služba: (02) 88 46 512
knjižnica: (02) 88 46 509
fax: (02) 88 46 506
LOKACIJA MUTA
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Koroška cesta 53
2366 Muta
tajništvo: (02) 88 79 250
zbornica: (02) 88 79 251
svetovalna služba: (02) 88 79 254
knjižnica: (02) 88 79 252
fax: (02) 88 79 257

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3300.4378589098915!2d15.075219415768958!3d46.506148271333956!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x476ff45e1734cf79%3A0x96781ed9baea3f1b!2sKoro%C5%A1ka+ulica+11%2C+2380+Slovenj+Gradec!5e1!3m2!1ssl!2ssi!4v1481631102064" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3294.7051956336986!2d15.145275015771377!3d46.598637865050875!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x476fed6326903547%3A0x963e23d8a8a298!2sKoro%C5%A1ka+cesta+53%2C+2366+Muta!5e1!3m2!1ssl!2ssi!4v1481631207663" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>