POSLANSTVO IN VIZIJA

 

VIZIJA

 

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta želi s sodobnimi metodami poučevanja in opremo ustvarjati znanje, potrebno mladim v svetu sprememb.

Cilj bomo dosegali z dobrimi medsebojnimi odnosi, druženjem in sodelovanjem, tako med dijaki kot učitelji, ter z njihovim vključevanjem v okolje.

S preseganjem togosti bomo vzpodbujali osebnostni razvoj mladih, da bodo zadovoljni in odgovorni ter bodo znanje želeli nadgrajevati.

POSLANSTVO naše šole je usposobiti dijake

  • z osnovnimi strokovno-teoretičnimi in praktičnimi znanji za delo na strokovnem področju z vseh izobraževalnih programov,
  • ki imajo razvito podjetniško miselnost, so sposobni kritičnega presojanja in odgovornega ravnanja na svojih prihodnjih delovnih mestih.

 

Naše poslanstvo bo doseženo z zagotavljanjem optimalnih materialnih in kadrovskih pogojev ter dobrega počutja vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa.

Dostopnost