Praktično usposabljanje z delom

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM V ŠOLSKEM LETU 2020-21

   
Program EKONOMSKI TEHNIK

razredterminšt. oprav. ur
E2od 3. 6. 2021-16. 6. 2021 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur
E3od 4. 6. 2021-17. 6. 2021 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Program EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

razredterminšt. oprav. ur
ET1od 7. 6. 2021-18. 6. 2021 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Program TRGOVEC

razredterminšt. oprav. ur
T1od 13. 5. 2021–23. 6. 2021 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
T2od 18. 1. 2021–8. 3. 2021 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
T3od 1. 9. 2020-30. 11. 2020 (60 dni prakse/12 tednov)456 ur

Program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

razredterminšt. oprav. ur
GH1od 13. 5. 2021–23. 6. 2021 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
GH2od 18. 1. 2021–8. 3. 2021 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
GH3od 1. 9. 2018-12. 1. 2021 (85 dni prakse/17 tednov)646 ur

Program GASTRONOMIJA (PTI)

razredterminšt. oprav. ur
GT1od 7. 6. 2021-18. 6. 2021 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Program GASTRONOMIJA IN TURIZEM

razredterminšt. oprav. ur
GTT2od 3. 6. 2021-16. 6. 2021 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur
GTT3od 14. 5. 2021-17. 6. 2021 (25 dni/5 tednov)152 ur

Organizatorki praktičnega usposabljanja z delom za programe ekonomski tehnik, trgovec in gastronomsko turistične programe sta Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon., in Marta Belič, univ. dipl. ekon.

Program OBDELOVALEC LESA

razredterminšt. oprav. ur
OL1od 18. 1. 2021–22. 2. 2021 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur
OL2od 18. 1. 2021–22. 2. 2021 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur

Program MIZAR

razredterminšt. oprav. ur
M1od 13. 5. 2021–23. 6. 2021 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
M2od 18. 1. 2021–8. 3. 2021 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
M3od 1. 9. 2020-30. 11. 2020 (60 dni prakse/12 tednov)456 ur

Program LESARSKI TEHNIK (PTI)

razredterminšt. oprav. ur
LT1od 7. 6. 2021-18. 6. 2021 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Organizatorka praktičnega usposabljanja z delom za lesarski program je Milena Škodnik, univ. dipl. inž. les. in Stanislav Robnik, univ. dipl. inž. les.

Program OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

razredterminšt. oprav. ur
OT2od 20. 5. 2021-16. 6. 2021 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur
OT3od 26. 3. 2021 do 23. 4. 2021 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur

Organizatorka praktičnega usposabljanja v programu Okoljevarstveni tehnik je dr. Jana Sterže.

Program PREDŠOLSKA VZGOJA

razredterminšt. oprav. ur
PV2od 3. 6. 2021-16. 6. 2021 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur
PV3od 2. 11. 2020-27. 11. 2020 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur   
PV4od 1. 3. 2021-26. 3. 2021 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur

Program PREDŠOLSKA VZGOJA – POKLICNI TEČAJ

razredterminšt. oprav. ur
PVPTod 22. 2. 2021-29. 4. 2021304 ure

Organizatorka praktičnega usposabljanja v programu Predšolska vzgoja je Andreja Breznik.