Praktično usposabljanje z delom

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM V ŠOLSKEM LETU 2021-22

   
Program EKONOMSKI TEHNIK

razredterminšt. oprav. ur
E2od 7. 6. 2022-20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur
E3od 6. 6. 2022-17. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Program EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

razredterminšt. oprav. ur
ET1od 7. 6. 2022-20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Program TRGOVEC

razredterminšt. oprav. ur
T1od 13. 5. 2022–23. 6. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
T2od 17. 1. 2022–7. 3. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)*228 ur
T3od 1. 9. 2021-1. 12. 2021 (60 dni prakse/12 tednov)456 ur

Program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

razredterminšt. oprav. ur
GH1od 13. 5. 2022–23. 6. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
GH2od 17. 1. 2022–7. 3. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
GH3od 1. 9. 2021-12. 1. 2021 (75 dni prakse/17 tednov)646 ur

Program GASTRONOMIJA (PTI)

razredterminšt. oprav. ur
GT1od 7. 6. 2022-20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Program GASTRONOMIJA IN TURIZEM

razredterminšt. oprav. ur
GTT2od 7. 6. 2022-20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur
GTT3od 16. 5. 2022-17. 6. 2022 (25 dni/5 tednov)152 ur

Organizatorki praktičnega usposabljanja z delom za programe ekonomski tehnik, trgovec in gastronomsko turistične programe je Vanja Lužnic, univ. dipl. ekon.

Program MIZAR

razredterminšt. oprav. ur
M1od 13. 5. 2022–23. 6. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)228 ur
M2od 17. 1. 2022–7. 3. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)*228 ur
M3od 1. 9. 2021-1. 12. 2021 (60 dni prakse/12 tednov)456 ur

Program LESARSKI TEHNIK (PTI)

razredterminšt. oprav. ur
LT1od 7. 6. 2022-20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur

Organizatorka praktičnega usposabljanja z delom za . lesarski program je Milena Škodnik, univ. dipl. inž. les. in Stanislav Robnik, univ. dipl. inž. les

Program OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

razredterminšt. oprav. ur
OT2od 20. 5. 2022-16. 6. 2022 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur
OT3od 29. 3. 2022 do 26. 4. 2022 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur

Organizatorka praktičnega usposabljanja v programu Okoljevarstveni tehnik je dr. Jana Sterže.

Program PREDŠOLSKA VZGOJA

razredterminšt. oprav. ur
PV2od 7. 6. 2022-20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)76 ur
PV3od 2. 11. 2021-29. 11. 2021 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur   
PV4od 7. 3. 2022-1. 4. 2022 (20 dni prakse/4 tedne)152 ur

Program PREDŠOLSKA VZGOJA – POKLICNI TEČAJ

razredterminšt. oprav. ur
PVPTod 2.11. 2021-29. 11. 2021 in 7.3.2022-1.4.2022 (40 dni/8 tednov)304 ure

Organizatorka praktičnega usposabljanja v programu Predšolska vzgoja je Andreja Breznik,prof.