VIRTUALNA STROKOVNA EKSKURZIJA – SEJEM UČNIH PODJETIJ

V sredo, 16. 2. 2022, bodo dijaki ET 1 in E 3 v okviru M1 oziroma M2 Poslovanje podjetij (Učno podjetje) obiskali Virtualni sejem učnih podjetij.

  • Dijaki E3 iz učnega podjetja Eko krojaček bodo na sejmu aktivno sodelovali:  pripravili bodo svojo stojnico, kjer bodo tržili svoje proizvode, ter tako sodelovali na državnem tekmovanju učnih podjetij.
  • Dijaki E3 iz učnega podjetja Diona pa bodo vodili poslovna srečanja na svojem stacionarnem omizju.
  • Dijaki ET 1 (UP Mivsi) bodo na sejmu sodelovali kot obiskovalci, vendar bodo tudi oni poskušali skleniti čim več poslov.

Sejem se prične ob 9.00. Dijaki bodo na sejmu sodelovali od doma. Dijaki so ta dan oproščeni rednega pouka. V dnevniku se zapiše 6 ur OIV.

Organizatorica ekskurzije:

Darja Sovinc, univ. dipl. ekon.

Dostopnost