20. 2. 2018, smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije, ki ga dijaki programa ekonomski tehnik, SSI in PTI, pridobivajo v okviru predmeta Razvoj in delovanje gospodarstva. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 18 dijakov.

 

 

Rezultati:

1.-2. MESTO: DANA OBRETAN, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
1.-2. MESTO: KLEMEN FELE, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
3. MESTO: LEON PART, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Dijake, ki so zasedli prva tri mesta, smo prijavili na državno tekmovanje, ki bo 27. 3. 2018, v Ljubljani.

ČESTITKE NAJBOLJŠIM!

Mentorica
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.