Šolska prehrana

Pravočasna odjava malice

Navodila za starše

Nova prijavnica 2016_17

  • Jedilnik tekočega in prihodnjega tedna – (v pripravi)
  • Spletna stran ponudnika šolske prehrane – Nama Nova

 


 

Obvestilo o šolski prehrani v šolskem letu 2015/2016

DOLŽNOSTI STARŠEV IN DIJAKOV:

V 9. členu Zakon o šolski prehrani so opredeljene dolžnosti dijaka in staršev, in sicer:
•    pravočasno plačilo prispevkov za malico,
•    pravočasna odjava obroka v skladu s pravili,
•    plačilo polne cene malice, če ni bilo pravočasne odjave,
•    sporočanje spremenjenih podatkov, navedenih v prijavnici v roku 30. dni.

Poleg tega se malica lahko odjavi tudi po telefonu št: 051 352 231 od 7. do 8. ure zjutraj ali na elektronski naslov: malice@sc-sg.si .

Na ta elektronski naslov lahko naslovite tudi predloge, pripombe ter pritožbe in pohvale.
Pri tem upoštevajte Pravila šolske prehrane.


Država predpisuje, da šola za ceno 2,42 € omogoči topli oz. hladni zdrav obrok  vsem srednješolcem. Hkrati omogoča popolno in delno subvencijo na podlagi odločbe Centra za socialno delo po državnih kriterijih …
Za Šolski center Slovenj Gradec bo prehrano v posebej za dijakinje in dijake zgrajeni menzi (zgradba NAMANOVA) v času rednega pouka ponujal Partner, d. o. o.
Šola bo skupaj s ponudnikom poskrbela, da bodo obroki sestavljeni po načinu zdrave prehrane, da bodo zagotovljeni napitki, da bo zagotovljen higienski minimum, da bo vrednost ponudbe usklajena s ceno in bo evidenca malic točna (elektronsko vodena).
Logistika povezana z malico bo tudi letos zahtevala s šolskim pravilnikom natančno določena pravila (spletna stran ŠCSG).

Dostopnost