ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA
Koroška ulica 11
2380 SLOVENJ GRADEC

 

RAZPORED POPRAVNIH IZPITOV ZA DIJAKE SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (ZA 3. LETNIKE) IN NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (OL2) V ČASU OD 01. 06. 2018 DO 02. 06. 2018

 

PETEK, 01. 06. 2018

 

  1. PREDMET/MODUL: DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE (DIN) – Naravoslovje


USTNI DEL – ob 13.40 v učilnici 19

Komisija:
Simona Hudrap, predsednica
Damijana Meža, izpraševalka
Janez Harum, član

  1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA


PISNI DEL – ob 8.40 v učilnici 16

 Nadzorni učitelj: Roman Živič

 USTNI DEL – ob 12.00 v učilnici 16

Komisija:
Nataša Uranc, predsednica
Roman Živič, izpraševalec
Uršnik Janko, član

  1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA, PRODAJNO SPORAZUMEVANJE (PRS)


PISNI DEL – Ob 7.50 v učilnici 19

Nadzorni učiteljici:  Nataša Osojnik in Verica Jaušovec

USTNI DEL – ob 10.20 v učilnici 19

Komisija:
Nataša Osojnik, predsednica in izpraševalka
Verica Jaušovec, izpraševalka in predsednica
Stanislav Robnik, član

 

SOBOTA, 02. 06. 2018

 

  1. PREDMET: PDP – PSIHOLOGIJA PRODAJE

USTNI DEL – ob 12.00 uri v učilnici 24

Komisija:
Matjaž Štraser, predsednik, izpraševalec
Alenka Rapuc, izpraševalka, predsednica
Janez Globovnik, član

POMOČNIK RAVNATELJA
Roman Založnik, prof.