»Izobrazba ni pomnjenje, je vedenje, kje poiskati,

kar želiš vedeti, in je vedenje, kako uporabiti novo znanje.«

William Feather

 

 

OBVESTILO – 1. ŠOLSKI DAN

 

Spoštovani!

Pa je ponovno tukaj … Novo šolsko leto namreč … Šolsko leto 2018/19.

In s tem tudi 1. šolski dan, ki seveda ne more biti enak kot vsi ostali.

 

Torej, s poukom pričnemo v ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 7.45, po naslednjem razporedu:

 

2. in 3. šolska ura – 2 uri razredne ure za dijake prvih letnikov (NOVINCE), potem pouk po urniku.

2. šolska ura – 1 ura razredne ure za vse dijake ostalih letnikov, potem pouk po urniku.

NOVINCI (dijaki 1. letnikov v vseh programih) se ob 7.45 zberejo v avli šole (na obeh lokacijah, v Slovenj Gradcu in na Muti) – pozdrav ravnatelja/pomočnika ravnatelja, nato z razrednikom v svojih matičnih učilnicah.

Dijaki 4. letnikov SSI (PV4, OT4, E4 in GTT4) in 2. letnikov PTI (GT2, LT2 in ET2) začnejo s poukom v sredo 5. 9. 2018, prva ura razredna ura ob 7. 00, potem pouk po urniku.

Za dijake PV4, OT4, E4 in GTT4, GT1, LT1, ET1, ki se niso udeležili maturantske ekskurzije, bodo izven pouka organizirane kulturne dejavnosti v sklopu interesnih dejavnosti.

RAZPORED UČILNIC PO RAZREDIH (za razredne ure)

 

 

             RAVNATELJ

             Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

                      

 

 

 

 

RAZPORED UČILNIC PO RAZREDIH ZA PRVI ŠOLSKI DAN (razredna ura)

ŠT. RAZ. PROGRAM RAZREDNIK S. RAZRED. UČILILNICA
1 OL1 OBDELOVALEC LESA Stanislav Robnik 5
2 OL2 OBDELOVALEC LESA Stanislav Robnik 5
3 M1 MIZAR Irenja Bevcl 15
4 M2 MIZAR Alenka Recko 36
5 M3 MIZAR Milena Škodnik NA PRAKSI
6 GH1 GAS. IN HOTELSKE STORITVE Barbara Gašperšič Vodopija 16
7 GH2 GAS. IN HOTELSKE STORITVE Suzana Planšak 30
8 GH3 GAS. IN HOTELSKE STORITVE Bernarda Klančnik NA PRAKSI
9 T1 TRGOVEC Andrej Klobčar, nadomešča Simona Hudrap 21
10 T2 TRGOVEC Damjana Meža 24
11 T3 TRGOVEC Simona Hudrap NA PRAKSI
12 LT1 LESARSKI TEHNIK (PTI) Nataša Uranc 7
13 LT2 LESARSKI TEHNIK (PTI) Sonja Ferk 19 (5. 9. 2018)
14 ET1 EKONOMSKI TEHNIK (PTI) Nataša Uranc 7
15 ET2 EKONOMSKI TEHNIK (PTI) Sonja Ferk 19 (5. 9. 2018)
16 GT1 GASTRONOMIJA (PTI) Nataša Uranc 7
17 GT2 GASTRONOMIJA (PTI) Sonja Ferk 19 (5. 9. 2018)
17 GTT1 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Roman Živič 18
18 GTT2 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Janja Žigart 42
19 GTT3 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Verica Jaušovec Renata Gradišnik 39
20 GTT4 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Mateja Gorišek 40 (5. 9. 2018)
21 E1 EKONOMSKI TEHNIK Roman Živič 18
22 E2 EKONOMSKI TEHNIK Darja Sovinc 43
23 E3 EKONOMSKI TEHNIK Verica Jaušovec Renata Gradišnik 39
24 E4 EKONOMSKI TEHNIK Alenka Helbl 37 (5. 9. 2018)
25 PV1 PREDŠOLSKA VZGOJA Andreja Breznik SLO
26 PV2 PREDŠOLSKA VZGOJA Andreja Preglav Verdinek MAT
27 PV3 PREDŠOLSKA VZGOJA Berta Komprej STR2
28 PV4 PREDŠOLSKA VZGOJA Petra Straunik TUJ2 (5. 9. 2018)
29 OT1 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Jelka Helena Samec Sekereš Karmen Ketiš TUJ1
30 OT2 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Marija Dretnik NAR
31 OT3 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Jana Sterže DRU
32 OT4 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Nataša Špegelj PIN2 (5. 9. 2018)
33 PVPT1 PREDŠOLSKA VZGOJA Veronika Sušnik STR3