Od 24. 5. do 27. 5. 2022 bodo od 7.00 do 13.00 potekale za dijake priprave na poklicno maturo in zaključni izpit.

Razpored priprav na poklicno maturo in zaključni izpit:

OddelekPredmetŠt. urUčiteljDatumŠolska uraUčilnica
E4SGO-POVP4Dora Najrajter27. 5. 2022od 2. do 3. ureC11
 Nemščina4Janja Žigart/            /od    . do    . ureC11
 Matematika4Renata Gradišnik24. 5. 2022od 1. do 4. ureC11
 SGO-RDG2Karmen Grudnik25. 5. 2022od 1. do 2. ureC11
 Slovenščina4Verica Jaušovec27. 5. 2022od 3. do 6. ureC11
 EKP-EP2Karmen Grudnik25. 5. 2022od 3. do 4. ureC11
 Angleščina3Roman Živič26. 5. 2022od 7. do 9. ureC11
       
ET2Matematika4Renata Gradišnik25. 5. 2022od 1. do 4. ureC7
 Slovenščina4Nataša Osojnik24. 5. 2022od 6. do 8. ureC7
 Angleščina4Nataša Uranc/     /       /od    . do    . ureC7
 DGE4Karmen Grudnik/Maruša Vranc26. 5. 2022od 1. do 4. ureC13
 SGO2Dora Najrajter27. 5. 2022od 4. do 5. ureC13
 Nemščina2Nataša Knez24. 5. 2022od 5. do 7. ureC 13
       
GH3Slovenščina3Nataša Osojnik25. 5. 2022od 7. do 8. ure43
 KUH5Suzana Planšak, Hedvika Tajnikpo urnikuod    . do    . ureKUH1
 KUH4Suzana Planšak, Hedvika Tajnikpo urnikuod    . do    . ureKUH2
       
GT2Matematika4Renata Gradišnik25. 5. 2022od 1. do 4. ureC7
 Slovenščina4Nataša Osojnik24. 5. 2022od 6. do 8. ureC7
 Angleščina4Nataša Uranc/     /       /od    . do    . ureC7
 ODA-OEP4Matjaž Štraser24. 5. 2022 27. 5. 2022od 7. do 8. ureC14
 NKD3Vesna Robnik20. 5. 2022od 8. do 10. ureC14
 KVS-PREH4Barbara Gašperšič Vodopija24. 5. 2022od 2. do 5. ureC14
 KUH5Suzana Planšak, Hedvika Tajnikpo urnikuod    . do    . ureKUH1
 SŽB2Dragomira Šavcpo urnikuod    . do    . ureSTŽ1
       
GTT4EGO4Mateja Gorišek24. 5. 2022od 4. do 6. ureC12
 Strokovna nemščina4Janja Žigart26. 5. 2022od 2. do 3. ureC12
 Matematika4Renata Gradišnik24. 5. 2022od 1. do 4. ureC12
 Slovenščina4Verica Jaušovec27. 5. 2022od 3. do 6. ureC12
 Angleščina3Roman Živič26. 5. 2022od 7. do 9. ureC12
       
LT2Matematika4Renata Gradišnik25. 5. 2022od 1. do 4. ureC7
 Slovenščina4Nataša Osojnik24. 5. 2022od 6. do 8. ureC7
 Angleščina4Nataša Uranc/     /       /od    . do    . ureC7
 OPI2Irenja Bevcl26. 5. 2022od 5. do 6. ureC7
 PPDE2Stanko Robnik26. 5. 2022od 2. do 4. ureC7
 PRO-t4Milena Škodnik/      /     /od    . do    . ureC7
 PPDE2Stanko Robnik25. 5. 2022od 7. do 8. ureC7
 PRO-p4Boris Pajerpo urnikuod    . do    . uredelavnica
       
M3M3 BIP18Andrej Ottopo urnikuod    . do    . uredelavnica
 M3 BIP28Milan Strmčnikpo urnikuod    . do    . uredelavnica
 M3 BIP38Štefan Pirnatpo urnikuod    . do    . uredelavnica
 M3 MAP17Andrej Ottopo urnikuod    . do    . uredelavnica
 M3 MAP27Milan Strmčnikpo urnikuod    . do    . uredelavnica
 M3 MAP37Štefan Pirnatpo urnikuod    . do    . uredelavnica
 Slovenščina4Nataša Osojnik26. 5. 2022od 1. do 4. ure36
       
OL2PP26Boštjan Temnikerpo urnikuod    . do    . uredelavnica
OL2PP27Boštjan Temnikerpo urnikuod    . do    . uredelavnica
OL2TZL-p8Boris Pajerpo urnikuod    . do    . uredelavnica
OL2TZL-p8Boris Pajerpo urnikuod    . do    . uredelavnica
       
T3Slovenščina3Nataša Osojnik25. 5. 2022od 7. do 8. ure43
 PDB-POZ2Simona Hudrap24. 5. 2022od 5. do 7. ure43
 PDB-PPR4Matjaž Štraser/          /     /od    . do    . ure43
       
OT4Matematika3Andreja Preglav Verdinek25.5 2022od 2. do 3. ureMAT
 Angleščina3Roman Živič25. 5. 2022od 1. do 3. ureTUJ1
 Slovenščina3Andreja Breznik/         /      /od    . do    . ureTUJ1
 ROP4Jana Sterže25. 5. 2022 27. 5. 2022od 6. do 7. ure od 5. do 6. ureTUJ1
 ROP2Damijana Meža23. 5. 2022od 6. do 7. ureTUJ1
 ROP2Karmen Ketiš23. 5. 2022od 3. do 4. ureTUJ1
       
PV4Slovenščina3Andreja Breznik26. 5. 2022od 5. do 7. ureMAT
 RUP3Alenka Rapuc27. 5. 2022od 3. do 5. ureMAT
 Angleščina3Roman Živič25. 5. 2022od 1. do 3. ureMAT
 PPPP2Sabina Jurhar26. 5. 2022od 1. do 2. ureMAT
 KOV2Sabina Jurhar26. 5. 2022od 3. do 4. ureMAT
 Matematika3Andreja Preglav Verdinek25. 5. 2022od 2. do 3. ure in 7. uraMAT
       
PVPTKOV2Alenka Rapuc24. 5.2022od 2. do 3. ureTUJ2
 VZV2Alenka Rapuc26. 5.2022od 2. do 3. ureTUJ2
 USK4Veronika Sušnik /       /     /od    . do    . ureTUJ2
 PRP4Sabina Jurhar23. 5. 2022od 3. do  6. ureTUJ2
 RAP4Mojca Čerče25. 5. 2022od 3. do 6. ureTUJ2

                                                                                              Pomočnik ravnatelja:

                                                                                               Roman Založnik