ZA ČETRTEK, 10. 1. 2019

E1

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Renata GRADIŠNIK MAT 18
2. Nevenka ŽLEBNIK INF (p) 25
3. Nevenka ŽLEBNIK PPR-IKT 25
4. MALICA Nama Nova
5.

Peter HERGOLD

Vanda BERTONCELJ

ID mesto SG, galerija Spoznavanje naravno, kulturno-umetniških in zgodovinskih značilnosti Slovenj Gradca
6.

Peter HERGOLD

Vanda BERTONCELJ

ID mesto SG, galerija Spoznavanje naravno, kulturno-umetniških in zgodovinskih značilnosti Slovenj Gradca
7. Vanda BERTONCELJ ID mesto SG, muzej Spoznavanje naravno, kulturno-umetniških in zgodovinskih značilnosti Slovenj Gradca

 

 

E3

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Vanja BANFRO PPD/MAN 39 D. Sovnic pripravi gradivo (UČNO PODJETJE)
2. Vanja BANFRO PPD/MAN 39 D. Sovnic pripravi gradivo (UČNO PODJETJE)
3. Vanja BANFRO PPD/MAN 39 D. Sovnic pripravi gradivo (UČNO PODJETJE)
4. MALICA NamaNova
5. Dora NAJRAJTER UAP 42
6. Dora NAJRAJTER UAP 42
7. Darja SOVINC FPO/FT 22
8.  Dora NAJRAJTER  UAP  39
9.

 

 

Pomočnik ravnatelja

Roman Založnik