Dijaki 1., 2. in 3. letnika si bodo ogledali predstavo Življenje … in vse ostalo v izvedbi KUD Pitoni, z. o. o. Gre za humorističen niz skečev, ki bo predstavil vsakodnevne težave in izzive glavne osebe Mika.

Predstava bo v ponedeljek, 28. 5. 2018, ob 11. uri v avli šole na Muti in traja 60 minut.

Predstava je organizirana v okviru ID (obvezne izbirne vsebine), plačilo je iz šolskega sklada, PV1, PV2, PV3, OT1, OT3 ure številčijo kot ID – gledališka predstava (3 ure).

 

Razred Ura izvedbe Učitelji spremljevalci Številčenje ur
PV 1 5., 6. ura Helbl, Kocuvan 3 ure ID – gledališka predstava
OT 1 5., 6. ura Breznik, Camlek 3 ure ID – gledališka predstava
PV 2 5., 6. ura Hergold, Preglav 3 ure ID – gledališka predstava
PV3 5., 6. ura Ovnič 3 ure ID – gledališka predstava
OT3 5., 6. ura Ketiš, Sterže 3 ure ID – gledališka predstava

 

Pripravila:                                                                                                   Pomočnik ravnatelja:

Andreja Breznik                                                                                            Roman Založnik

Dostopnost