PREDAVANJE IN DELAVNICE ZA DIJAKE 1. LETNIKOV  VSEH PROGRAMOV

 

Dijaki 1. letnikov vseh programov se bodo udeležili 90 minutne delavnice na temo SPLETNO NASILJE IN USTRAHOVANJE.  Delavnice bodo izvajali strokovnjaki, ki delujejo v okviru Safe.si.

Safe. Si je del Centra za varnejši internet in osvešča o varni rabi interneta in novih tehnologij. Njihov namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave.

(Vir:  http://safe.si/center-za-varnejsi-internet/o-centru, dostopno 30. 9. 2018).

 

VSEBINA DELAVNICE

90 minutna delavnica je namenjena obravnavi problematike spletnega trpinčenja, ustrahovanja in drugih oblik vrstniškega nasilja prek spleta in mobilnih telefonov.

Na delavnici bomo dijake naučili prepoznati vrstniško nasilje na spletu, jih opolnomočili z znanjem, kako preprečiti tako nasilje, kako se soočiti z njim, kako ravnati, če smo mu priča. Dijake spodbudimo k razmisleku, ali so dovolj zreli za uporabo interneta, pri čemer ne moremo mimo pravil spletnega bontona oziroma spletne etike. Pogovorili se bomo tudi o problematiki različnih spletnih izzivov.

 

Delavnice  za dijake bodo potekala v naslednjih terminih:

PONEDELJEK, 4. 11. 2019 – SLOVENJ GRADEC

ODDELEK URA PRISOTNI UČITELJ UČILNICA
M1 (22) 8.40-10.15

3. ura – Stanko Robnik

4. ura – Jože Brunčko

15
M1 + OL1 + OL2 (26) 8.40-10.15

3. ura – Milan Strmčnik, Boris Pajer

4. ura – Boris Pajer, Milan Strmčnik

27
GTT1 10.20-11.55

5. ura – Barbara Gašperšič Vodopija

6. ura – Mateja Gorišek

16
GH1 10.20-11.55

5. ura – Suzana Planšak

6. ura – Suzana Planšak

40
E1 12.00-13.25

7. ura – Nevenka Žlebnik

8. ura – Nevenka Žlebnik

25
T1 12.00-13.25

7. ura – Peter Hergold

8. ura – Peter Hergold

24

 

Ure se številčijo po urniku, vsebina je naslov predavanja.

Pripravila: Nevenka Žlebnik