Dragi dijaki, spoštovani starši!

Nepričakovano nas je doletelo ponovno delo na daljavo. Želim si, da bi trajalo čim manj časa!

Zahvaljujem se vam za vašo odgovornost, strpnost in korektnost pri upoštevanju vseh higienskih pravil (nošenju mask, umivanju rok, razkuževanju …) v prvih tednih pouka v letošnjem šolskem letu.

Ponosen sem na vas in optimistično zrem v prihajajoče dni.

Prav tako gre zahvala vašim staršem za podporo in  dobro sodelovanje s šolo.

Nekaj smernic glede našega nadaljnjega dela:

  1. Pouk na daljavo bo potekal po enakem urniku, kot je do sedaj potekal v šoli.
  2. Enako se evidentira tudi prisotnost dijakov pri pouku (v aplikaciji E-dnevnik) in seveda opravičevanje odsotnosti, ki sledi temu.
  3. Tudi nadomeščanja odsotnih učiteljev in razredov bodo tekla po enaki logiki, kot da bi bili v šoli. Torej prosim, bodite pozorni na nadomeščanja, ki bodo objavljena na naši spletni strani.
  4. Pouk bo potekal preko spletne učilnice, kamor vam bodo učitelji nalagali potrebna gradiva za pouk.
  5. Učitelji bodo z vami navezali stik preko videokonference (aplikacija Zoom), evidentirali prisotnost dijakov, podali izhodišča za aktualno uro in vam nudili razlago.
  6. Elektronske pošte torej ne bomo uporabljali za pošiljanje gradiva, ampak bo le-to dosegljivo v spletni učilnici.
  7. Za dijake, ki so na praktičnem usposabljanju z delom, bomo v primeru, da prakse ne bo mogoče zagotoviti pri delodajalcu, organizirali opravljanje le-te na daljavo. Izvajal jo bo organizator praktičnega usposabljanja z delom.

Želim vam veliko strpnosti in uspešno delo v upanju, da se čim prej vidimo v živo.

O vseh aktualnostih vas bom sproti obveščali preko spletne strani in drugih medijev.

Želim lep dan in vikend.

                                                                                                                                              Ravnatelj