ET1

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Darja SOVINC PPP-MAN(p) 22
2. Darja SOVINC PPP-MAN(p) 22
3. Darja SOVINC PPP-MAN(t) 22
4. Darja SOVINC KOP-RBL(p) 22 Nadzor, gradivo pripravi S. Hudrap
5. MALICA
6. Tomaž ŠOSTER ANG 18
7. Tomaž ŠOSTER ANG 18
8. Tomaž ŠOSTER ANG 18
9. Tomaž ŠOSTER ANG 18

 

Ravnatelj

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.