RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC, V ČASU OD 16. 08. 2018 do 21. 08. 2018


ČETRTEK, 16. 8. 2018

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

 

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 15


Nadzorni učitelji: Renata Gradišnik, Sonja Ferk in Aleksander Camlek


USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 15


Komisija:

Aleksander Camlek, predsednik/izpraševalec

Renata Gradišnik, izpraševalka/predsednica

Sonja Ferk, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET/MODUL: ITALIJANŠČINA

 

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 16
Nadzorni učitelj: Janko Uršnik


USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 16


Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Janko Uršnik, izpraševalec

Janez Globovnik, član

 

 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

 

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 18
Nadzorni učitelj: Roman Živič


USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 18


Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

Andrej Klobčar, član

 

 1. PREDMET/MODUL: POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN IKT

 

Dijaki morajo najkasneje 2 dni pred popravnim izpitom oddati dokumentacijo –  elektronsko nalogo v spletno učilnico učiteljice Olge Jeznik.


USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.00 v računalniški učilnici 25


Komisija:

Olga Jeznik, predsednica/izpraševalka

Nevenka Žlebnik, izpraševalka/predsednica

Silva Ledinek, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: PRODAJNO SPORAZUMEVANJE

 

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 19
Nadzorni učiteljici: Natalija Černjak in Verica Jaušovec


USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici 19


Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica/izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka/predsednica

Natalija Černjak, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET: M4-SODOBNO GOSPODARSTVO (Temelji pravne kulture), M3-EKONOMIKA POSLOVANJA (EKP/PRS)

 

 IZDELEK OZ. STORITEV (PISNA NALOGA) – ob 8.00 v učilnici 39
Nadzorni učiteljici: Dora Najrajter in Karmen Grudnik


USTNI  IZPIT: ob 9.30 v učilnici 39


Komisija:

Dora Najrajter, predsednica/izpraševalka

Karmen Grudnik, izpraševalka/ predsednica

Marja Založnik, članica

 

PETEK, 17. 8. 2018

 

 1. PREDMET/MODUL: OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA (OGT/TURIZEM/PREHRANA), OSNOVE V GOSTINSTVU (OSG/PREHRANA), NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA (NKD/PREHRANA), PODJETNIŠTVO IN ZAKONODAJA (POZ), EKONOMIKA IN GOSPODARJENJE (EGO), OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ (OTI)

 

Dijaki oddajo naloge 2 dni pred zagovorom v spletno učilnico učiteljice Olge Jeznik (vodniško dokumentacijo pa tudi v tiskani obliki).


PISNI DEL (GTT2 in GTT3 – POZ)  –  Ob 8.00 v učilnici 19

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek


USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 19


Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka/predsednica

Olga Jeznik, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

 

Dijaki prinesejo ob 9.00 dokumentacijo praktičnega usposabljanja z delom ali se oglasijo zaradi napotitve na praktično usposabljanje z delom organizatorici PUD – a Martini Razdevšek v učilnici 22.

 

 1. PREDMET: M5 – FINANČNO POSLOVANJE PODJETIJ (4. letnik), M2 – POSLOVANJE PODJETIJ (Učno podjetje – PPD), M3 – PRODAJA BLAGA (Prodajni procesi), M2-POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA (Poslovno računstvo), M5-KOMERCIALNO POSLOVANJE

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 15


Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc


USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 15


Komisija:

Matjaž Štraser, predsednik/izpraševalec

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Alenka Rapuc, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET/MODUL: PRIMARNA OBDELAVA LESA (POL), TVORIVA (TVO)

 

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 16
Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik


USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.00 v učilnici 16


Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik

Milena Škodnik, izpraševalka

Štefan Pirnat, član/izpraševalec

 

PONEDELJEK, 20. 8. 2018

 

 1. PREDMET/MODUL: ŠPORTNA VZGOJA

 

IZVEDBA ŠPORTNE DEJAVNOSTI – Dijakinja se oglasi učiteljici Marinki Dretnik, ob 8.00 v telovadnici šole.

 

Komisija:

Alenka Recko, predsednica

Marinka Dretnik, izpraševalka

Peter Hergold, član

 

 1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA

 

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 19
Nadzorne učiteljice: Verica Jaušovec, Nataša Osojnik in Natalija Černjak


USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 19


Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica/izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka/predsednica

Natalija Černjak, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET: NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA

 

USTNI  IZPIT: ob 8.00 v učilnici 15


Komisija:

Simona Hudrap predsednica, izpraševalka

Damijana Meža, izpraševalka, predsednica

Vanja Banfro, članica

TOREK, 21. 8. 2018

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA (za GH1 in GTT4)

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorni učitelj: Aleksander Camlek

 USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 15

 Komisija:

Renata Gradišnik, predsednica

Aleksander Camlek, izpraševalec

Suzana Planšak, članica

 

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.