RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC, V ČASU OD 29. 06. 2018 do 11. 07. 2018

 

 

PETEK, 29. 6. 2018

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

PISNI DEL – ob 7.30 v učilnici 15

Nadzorni učitelji: Renata Gradišnik, Sonja Ferk, Aleksander Camlek

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 15

Komisija:

Aleksander Camlek, predsednik/izpraševalec

Renata Gradišnik, izpraševalka/predsednica

Sonja Ferk, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET/MODUL: ITALIJANŠČINA

 

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorni učitelj: Janko Uršnik

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 16

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Janko Uršnik, izpraševalec

Janez Globovnik, član

 1. PREDMET/MODUL: ID

IZVEDBA INTERESNE DEJAVNOSTI – Dijakinja se oglasi učiteljici Verici Jaušovec, ob 8.00 v zbornici šole.

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica

Verica Jaušovec, izpraševalka

Alenka Helbl, članica

 1. PREDMET/MODUL: CNC TEHNOLOGIJA, STROJI ZA OBDELAVO LESA (SOL)

USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.00 v lesarski delavnici

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik

Štefan Pirnat, izpraševalec/predsednik

Andrej Otto, član/izpraševalec

 1. PREDMET/MODUL:POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN IKT

USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.00 v računalniški učilnici 25

Komisija:

Ernest Kocuvan, predsednik

Nevenka Žlebnik, izpraševalka

Silva Ledinek, članica

 1. PREDMET/MODUL: EKONOMIKA IN GOSPODARJENJE (EGO), SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV (STP), PONUDBA JEDI IN PIJAČ (PJP – Gostinsko poslovanje (GOP) in Prehrana (PREH), TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE (TSV)

Dijaki morajo najkasneje 1 dan pred popravnim izpitom oddati dokumentacijo –  oddaja kalkulacij z dokazili in ponudbo izleta na letaku (modul STP) v spletno učilnico učiteljice Olge Jeznik. Pri modulu TSV (p) dijaki oddajo naloge (tiskana in elektronska oblika) 2 dni pred zagovorom učiteljici Olgi Jeznik.

USTNI DEL – ob 8.00 v učilnici 18

Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Olga Jeznik, izpraševalka/predsednica

Barbara Gašperšič Vodopija, članica/izpraševalka

 

PONEDELJEK, 2. 7. 2018

 

 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorni učitelj: Roman Živič

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 15

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

Andrej Klobčar, član

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Dijaki prinesejo ob 9.00 dokumentacijo praktičnega usposabljanja z delom ali se oglasijo zaradi napotitve na praktično usposabljanje z delom organizatorici PUD – a Martini Razdevšek v učilnici 19.

 1. PREDMET/MODUL: OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA (OGT/TURIZEM/PREHRANA), OSNOVE V GOSTINSTVU (OSG/PREHRANA), PODJETNIŠTVO IN ZAKONODAJA (POZ)

PISNI DEL (GTT2 in GTT3 – POZ)  –  Ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 16

Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka/predsednica

Dora Najrajter, članica

 1. PREDMET: M5 – FINANČNO POSLOVANJE PODJETIJ (4. letnik), M2 – POSLOVANJE PODJETIJ (učno podjetje – PPD/MAN, 3. letnik), M2 – POSLOVANJE PODJETIJ (Trženje) HOTELSKA IN RECEPTORSKA DELA (HRD)

Pri modulu HRD (p) dijaki oddajo naloge (tiskana in elektronska oblika) 2 dni pred zagovorom učiteljici Olgi Jeznik.

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v uč. 22

Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 22

Komisija:

Olga Jeznik, predsednica/izpraševalka

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Martina Razdevšek, članica

 1. PREDMET/MODUL: GEOGRAFIJA EVROPE IN SVETA

USTNI DEL – ob 7.15 v učilnici 18

Komisija:

Marja Založnik, predsednica

Roman Založnik, izpraševalec

Matjaž Štraser, član

TOREK, 3. 7. 2018

 

 1. PREDMET: MATERIALNO KNJIGOVODSTVO (MKNJ), M3 – EKONOMIKA POSLOVANJA, M4 – SODOBNO GOSPODARSTVO, POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA (Poslovno računstvo), M5 – KOMERCIALNO POSLOVANJE PODJETJA, OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ (OTI)

Dijaki oddajo naloge 2 dni pred zagovorom v spletno učilnico učiteljice Olge Jeznik (vodnisko dokumentacijo pa tudi v tiskani obliki).

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorne učiteljice: Olga Jeznik, Karmen Grudnik in Darja Sovinc

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 15

Komisija:

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Olga Jeznik, predsednica/izpraševalka

Karmen Grudnik, članica/izpraševalka

 1. PREDMET/MODUL: GOSPODARJENJE IN STROKOVNO RAČUNSTVO (GSR), PRIMARNA OBDELAVA LESA (POL), TVORIVA (TVO)

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.30 v učilnici 16

Komisija:

Irenja Bevcl, predsednica

Milena Škodnik, izpraševalka

Štefan Pirnat, član/izpraševalec

3. PREDMET/MODUL: KEMIJA

USTNI IZPIT: ob 8.00 v učilnici 18

Komisija:

Damijana Meža predsednica

Simona Hudrap, izpraševalka

Boštjan Repas, član

 

SREDA, 4. 7. 2018

 

 1. PREDMET: NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA

USTNI  IZPIT: ob 11.00 v učilnici 15

Komisija:

Simona Hudrap predsednica, izpraševalka

Damijana Meža, izpraševalka, predsednica

Vanja Banfro, članica

 

ČETRTEK, 5. 7. 2017

 

 1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA, PRODAJNO SPORAZUMEVANJE

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorne učiteljice: Verica Jaušovec, Nataša Osojnik in Natalija Černjak

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 18

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica/izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka/predsednica

Natalija Černjak, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET: PSIHOLOGIJA

USTNI  IZPIT: ob 8.00 v učilnici 16

Komisija:

Alenka Helbl predsednica

Alenka Rapuc, izpraševalka

Vesna Robnik, članica

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.