RAZPORED POGOJNIH IN OSTALIH IZPITOV V ČASU V OD 18. 9. 2017 do 22. 9. 2017

 

PONEDELJEK, 18. 9. 2017


 

 1. PREDMET: ITALIJANŠČINA

 

PISNI DEL – ob 11. 10 v učilnici 22

 

Nadzorni učitelj: Janko Uršnik

 

USTNI DEL – ob 12.50 v učilnici 15

 

Komisija:

Janja Žigart, predsednica

Janko Uršnik, izpraševalec

Katja Kotnik, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

 

 PISNI DEL – ob 8.15 v učilnici 30

 Nadzorni učitelj: Roman Živič

 USTNI DEL – ob 9.45 v učilnici 24

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

Bogomir Likar, član

 1. PREDMET/MODUL: OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ (OTI), M3 – PRODAJA BLAGA (Prodajni procesi)

 

USTNI DEL – ob 9.30 v učilnici 16

Komisija:

Janez Globovnik, predsednik

Matjaž Štraser, izpraševalec

Jože Brunčko, član

 1. PREDMET/MODUL: EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV (EPR)

 

PISNI DEL  – Ob 8.30 v učilnici 5

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

 

USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.45 v učilnici 5

 Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik

Milena Škodnik, izpraševalka

Janja Žigart, članica

 

 

TOREK, 19. 9. 2017

 

 1. PREDMET: M4 – OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA (OGT/TURIZEM/PREHRANA), SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV (STP)

 

USTNI DEL – ob 11.10 v učilnici 27

 Komisija:

Olga Jeznik, predsednica, izpraševalka

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka, predsednica

Boštjan Repas, član

 

 1. PREDMET/MODUL: PONUDBA JEDI IN PIJAČ (PJP/SŽB)

 

USTNI DEL, IZDELEK OZ. STORITEV – ob 11.00 v učilnici STŽ2

Komisija:

Bernarda Klančnik, predsednica

Dragomira Šavc, izpraševalka

Suzana Planšak, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: OPREMLJANJE INTERIERIJEV

 

PISNI DEL  – Ob 9.30 v učilnici 5

Nadzorna učiteljica: Irenja Bevcl

 

USTNI DEL – ob 12.50 v učilnici 16

 

Komisija:

 

Stanislav Robnik, predsednik

Irenja Bevcl, izpraševalka

Simona Hudrap, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: STROJNA OBDELAVA LESA

 USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.30 v lesarski delavnici

 Komisija:

Štefan Pirnat, predsednik

Andrej Otto, izpraševalec

Milan Strmčnik, član

 

SREDA, 20. 9. 2017

 

 1. PREDMET: SLOVENŠČINA

PISNI DEL – ob 7.00  v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Nataša Osojnik (naloge za pisni del slovenščine pripravita tudi Verica Jaušovec in Alenka Helbl)

 USTNI DEL – ob 10.20 v učilnici 16

Komisija:

Alenka Helbl, predsednica, izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka, predsednica

Anita Voler, članica

 

ČETRTEK, 21. 9. 2017


 

 1. PREDMET: NEMŠČINA, GOSPODARASKI TUJ JEZIK II (NEMŠČINA), STROKOVNA NEMŠČINA (SNE)

PISNI DEL – ob 9.30 v uč. 21

Nadzorna učiteljica Janja Žigart

USTNI DEL – ob 13.40 uri v uč. 18

Komisija:

Tomana Es Podpečan, predsednica

Janja Žigart, izpraševalka

Janez Globovnik, član

 

 1. PREDMET: FIZIKA, MATEMATIKA

 

PISNI DEL – ob 8.40 v učilnici 39

Nadzorni učitelj: Janez Harum (naloge za matematiko pripravi Renata Gradišnik)

USTNI DEL – ob 11.10 v učilnici 5

Komisija:

Janez Harum, predsednik, izpraševalec

Renata Gradišnik, izpraševalka, predsednica

Vanja Banfro, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNI POUK (Obdelovalec lesa)

 

USTNI DEL, IZDELEK – ob 13.40 v lesarski delavnici

Komisija:

Andrej Otto, predsednik

Štefan Pirnat, izpraševalec

Milan Strmčnik, član

 

 

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.