EKSKURZIJA PO POTEH PESNIKOV IN PISATELJEV

V ponedeljek, 29. 5. 2017, načrtujemo ekskurzijo, namenjeno spoznavanju rojstnih krajev in delovanja naših književnih umetnikov. Spoznali bomo Vrbo, rojstni kraj Franceta Prešerna,  in Vrhniko, rojstni kraj Ivana Cankarja. Strokovne ekskurzije se bodo udeležili: E1, GTT1, OT1, PV1, LT1, ET1 in GT1.

Okvirni program strokovne ekskurzije

Odhod z glavnih avtobusnih postaj: Prevalje 6.20, Ravne 6.25, Dravograd 6.45, Slovenj Gradec 7.00, Mislinja 7.15, Velenje 7.30.   Dijaki morajo vstopno postajo vpisati  na seznam in ga oddati razredniku.

Povratek:  ob 16. 15 iz Ljubljane in prihod v Slovenj Gradec okrog 19.30.

Po vstopu na vstopnih postajah bomo nadaljevali pot proti  Vrbi na Gorenjskem. Tam imamo ob 10.15 prvi ogled Prešernove rojstne hiše, ki traja okrog 45 minut (ena skupina). Druga skupina bo v tistem času opravila malico in si ogledala bližnjo cerkev sv. Marka in okolico, nato se bosta zamenjali. Okrog 11.45 bomo nadaljevali pot proti Vrhniki (12.45). Tam si bomo ogledali Cankarjevo spominsko hišo, spomenik, Enajsto šolo

Okrog 14.45 se bomo odpravili proti Ljubljani in se ustavili še v trgovskem centru BTC (okrog 15.15). Po enournem postanku bomo nadaljevali pot proti domu. Povratek okrog 19.30.

Za ta dan smo skupinsko odjavili malico, zato morajo dijaki imeti malico iz nahrbtnika vsaj do trgovskega centra BTC, kjer bo možen nakup prigrizkov.  Priporočamo udobno obutev za hojo  in primerna oblačila, ob slabem vremenu pa tudi dežnike. Obvezen je tudi osebni dokument in zdravstvena izkaznica.

Cena avtobusnega prevoza in vstopnin je 19,50 €, zajema pa vožnjo s turističnim avtobusom Koratur (cena 1255,96 € za dva BUSA 1/50 in 1/55) in vstopnini: ogled Prešernove rojstne hiše in vodenje po Vrhniki ter ogled Cankarjeve spominske hiše

4,50 €. Dijaki zberejo 4,50  za  vstopnine, denar za avtobusni prevoz pa se nakaže po položnici. Dijakom PV1, E1 in GTT1 se del avtobusnega prevoza poravna iz šolskega sklada (PV1 za prevoz plačajo še 11 €, E1 in GTT1 pa 8 €),  dijaki OT1, ET1, LT1 in GT1 so denar iz sklada že porabili, zato plačajo prevoz v celoti, torej 15 €.

  Denar za vstopnice, torej 4,50 €, zberejo razredni blagajniki najpozneje do petka, 26. 5. 2017, in ga skupaj z izjavami dijakov in staršev izročijo spremljevalcem ekskurzije (E1 in GTT1 – Verica Jaušovec in Štefan Pirnat, LT1 in ET1 – Nataša Osojnik, PV1 – Andreja Breznik, OT1 – Boštjan Repas, GT1 – Alenka Helbl).

Ekskurzija je za vse dijake obvezna.

Spremljevalci razredov: Andreja Breznik, Alenka Helbl, Verica Jaušovec, Nataša Osojnik, Štefan Pirnat in Boštjan Repas.

Upoštevajte navodila in zadolžitve izvedite v dogovorjenem roku. Pouk bo izveden izven šolskih klopi, zato ravno tako velja šolski red.

Želimo vam, da bi doživeli veliko novega in zanimivega ter preživeli lep dan.

Vodja ekskurzije: Nataša Osojnik, prof.                Ravnatelj: Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Slovenj Gradec, 23. 5. 2017