JESENSKI IZPITNI ROK

Prijave za jesenski izpitni rok je potrebno oddati do petka, 11. 8. 2017 do 10. ure v tajništvo šole na obeh lokacijah. Odjave od izpitov so možne do 11. 8. 2017 v tajništvu šole.

Razporedi izpitov bodo objavljeni v petek, 11. 8. 2017, na oglasni deski v avli šole in na spletni strani. Izpiti bodo potekali od 16. 8. do 26. 8. 2017.

 

ZAČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Pouk se prične v petek, 1. 9. 2017. Podrobni razpored in ura bosta objavljena naknadno na oglasni deski šole ter na spletni stani.

 

Tajništvo šole je zaprto od 19. 7. 2017 do vključno 8. 8. 2017. Vse podrobnejše informacije dobite na naši spletni strani:

http://www.sc-sg.si/srednjasolasgmuta.

 

ŽELIMO VAM LEPE IN VARNE POČITNICE!

RAVNATELJ

                                                                                                                           Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.