Dragi dijaki, spoštovani starši!

In šolska vrata se odpirajo za vse dijake …

Z naslednjim tednom bo potekal pouk za vse dijake v šoli, razen za dijake, ki so razporejeni na praktično usposabljanje pri delodajalcih.

Pouk bo potekal po modelu B, kar pomeni določene prilagoditve izvajanja pouka.

Dijaki imajo večino pouka v matičnih učilnicah, razen pri urah, kjer vsebine terjajo specializirane učilnice.

MASKE SO ŠE VEDNO OBVEZNE VSESKOZI V UČILNICAH IN VSEH OSTALIH PROSTORIH ŠOLE!

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal).

Vsi urniki pouka so objavljeni na naši spletni strani, podrobneje pa se boste pogovorili z razredniki.

V šoli bo veljal poseben režim v skladu z navodili NIJZ in pravili šole. Dijaki so ves čas pouka v učilnicah, kjer poteka tudi malica. Dijaki med odmori ne zapuščajo razreda.

Prosim vas, da dosledno upoštevate navodila NIJZ.

V primeru, da kdo izmed dijakov zboli za covid19, so starši šolo dolžni obvestiti, da je dijak zbolel, šola pa mora obvesti NIJZ.

Seveda so vam za informacije na voljo vsi razredniki, svetovalna služba, tajništvo in vodstvo šole.

Zahvaljujem se vam za strpnost in upoštevanje vseh navodil in hkrati prosim, da to upoštevate tudi v prihodnje.

Želim vam lep dan.

Ravnatelj:

Bernard Kresnik