Odsotni profesorji

  1. Roman Založnik

RAZPORED PROFESORJEV PO  UČILNICAH

Ime in priimek profesorja Št. učilnice, kabineta
Andreja Breznik Učilnica SLO
Jana Sterže Kabinet DRU
Teja Sterže  Učilnica INF1
Berta Komprej Kabinet GLASBE 1
Petra Straunik Učilnica GLASBE
Tomaž Šoster Kabinet TUJ1
Alenka Rapuc Učilnica GLASBE
Marinka Dretnik Učilnica INF2
Andreja Preglav Verdinek Učilnica MAT
Sabina Jurhar , Almira Rogina Učilnica STROKOVNA
Nataša Špegelj Učilnica TUJ1
Jelka Helena Samec Kabinet TUJ
Peter Hergold lokacija SG
Nuša Škalič Lokacija SG
Roman Živič (razrednik na lokaciji SG) Zbornica
Tomaž Smolčnik (lokacija SG) Zbornica
Veronika Sušnik Knjižnica
Roman Založnik Pisarna pomočnika ravnatelja
Tadeja Dimc Pisarna svetovalne službe

                                                                                                         

Ostali profesorji so v zbornici.

Vljudno vabljeni!

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                                        Bernard Kresnik

Dostopnost