P O M A G A J  M I,  D A  N A R E D I M  S A M

POROČILO O OBISKU ODDELKA MONTESSORI V VRTCU RAVNE NA KOROŠKEM, ENOTA SOLZICE

V četrtek, 15. decembra 2016,  ob 14. uri smo si 4. letniki in Poklicni tečaj Predšolske vzgoje Srednje šole Slovenj Gradec in Muta ogledali oddelek Montessori v vrtcu Solzice na Čečovju na Ravnah. Obisk je bil namesto dveh rednih ur pouka Kurikuluma za vrtce in je tudi trajal dve šolski uri, vodili pa sva ga prof. Alenka Rapuc in Helena Merkač.

Sprejele so nas pedagoška vodja ga. Alja Verdinek ter diplomirani pedagoginji Montessori ga. Franja Šteharnik in Jasna Gamze ter nas seznanili s posebnostmi tega sodobnega koncepta predšolske vzgoje v primerjavi s programom javnega vrtca: njihovo načelo je Pomagaj mi, da naredim sam, cilj je vzgoja za mir, namesto igrač so tako imenovani materiali, vloga vzgojitelja pa je predvsem pripraviti materiale in beležiti napredek otrok.

Dijake je predstavitev v besedi in sliki zelo pritegnila, še z večjim zanimanjem pa so si nato ogledali prostore in materiale. Žal življenja vrtca Montessori z otroki niso videli, saj koncept ne dovoli motiti oziroma vznemirjati otrok pri njihovem delu.

S tem obiskom se nadaljuje že tradicionalno dobro sodelovanje med šolo in ravenskim vrtcem, katerega predstavnice so nas na koncu tudi prijazno pogostile.

Helena Merkač

vrtec2