Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, katerega namen je povečati bralno pismenost mladih ter spoznati splošno knjižnico v domačem kraju.

Dijaki prvih letnikov (PV1, E1, GTT1, OT1, T1, OL1, M1 in GH1) so v dar prejeli knjigo, ki je bila izbrana na nacionalni ravni. Letos je to poljudnoznanstveno delo Planet, ki ne raste, avtorice dr. Lučke Kajfež Bogataj. Avtorica je svetovno priznana klimatologinja in želi bralce seznaniti s problematiko podnebnih sprememb. Opozarja na uničenje, ki ga Zemlji nepremišljeno zadaja človek. Okoljske spremembe, ki so posledica človekove dejavnosti, so povezane med sabo in zajemajo vse od podnebnih sprememb, tanjšanja ozonske plasti, zakisanja oceanov, naglega izumiranja živalskih in rastlinskih vrst do rušenja dušikovega in fosforjevega kroga ter kemičnega in drugega onesnaževanja tal, vode in zraka. Tega večinoma ne čutimo, vse dokler nismo sami neposredno udeleženi v samih spremembah. Današnja generacija, ki ima politično in ekonomsko moč, pa z nereševanjem težav in s prepočasnim prehodom v brezogljično in odgovorno družbo krožnega gospodarstva ogroža planet in s tem vse prihodnje rodove.

Knjižničarka ga. Darja Hribernik je dijakom na zanimiv način predstavila še vsebine novejših leposlovnih knjig. Knjižničarka ga. Miša Javornik pa jim je predstavila tudi elektronske vire, ki so vedno bolj aktualni, dostopni ter uporabni.

Knjižnico v Slovenj Gradcu smo obiskali v treh terminih, 4. 12. 2017 pa projekt za letošnje šolsko leto tudi zaključujemo.

Dijaki PV1 in OT1 so Knjižnico Radlje bo Dravi v okviru tega projekta obiskali že v začetku šolskega leta 2017/2018.

 

Knjižničarka: Lidija Ajtnik, prof.

 

Fotografije