OBVESTILO

ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNEVA »NAROBE DAN« 16.–17. 10. 2019

V sredo, 16. 10., in v četrtek, 17. 11 2019, bomo za dijake prvih letnikov organizirali projektna dneva z naslovom NAROBE DAN. Dijaki višjih letnikov bodo ob mentorstvu učiteljev v dveh ali treh delavnicah, na zanimiv način predstavili programska področja oz. poklice, ki jih izobražuje naša šola.

Vključeni razredi

  • Lokacija SG: E1, GTT1, T1, GH1, M1, OL1.
  • Lokacija Muta: PV1, OT1.

 

Učilnice po dnevih:

SREDA, 16. 10. 2019

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (22, 25, 24), turizem in gostinstvo (40, SŽB, KUH), lesarstvo (DELAVNICA).
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (NAR, PIN2), predšolska vzgoja (TUJ2, STR3).

 

ČETRTEK, 17. 10. 2019

  • Lokacija SG: turizem in gostinstvo (40, SŽB, KUH), ekonomija in trgovina (25, 24).
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (NAR, PIN2 ), predšolska vzgoja (TUJ2, STR3).

 

Vključeni učitelji:

SREDA, 16. 10. 2019

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (Nevenka Žlebnik, Darja Sovinc, Janez Globovnik), turizem in gostinstvo (Olga Jeznik, Bernarda Klančnik, Suzana Planšak, Dragomira Šavc), lesarstvo (Boris Pajer, Štefan Pirnat, Andrej Otto, Milan Strmčnik).
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (Erika Pajtler, Damijana Meža), predšolska vzgoja (Andreja Breznik, Helena Merkač, Alenka Helbl).

ČETRTEK, 17. 10. 2019

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (Nevenka Žlebnik, Darja Sovinc, Janez Globovnik), turizem in gostinstvo (Olga Jeznik, Suzana Planšak, Bernarda Klančnik), lesarstvo (Andrej Otto, Boris Pajer, Štefan Pirnat, Milan Strmčnik).
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (Erika Pajtler, Damijana Meža), predšolska vzgoja (Andreja Breznik, Helena Merkač).

Učitelji spremljevalci v razredih in na avtobusu v sredo, 16. 10. 2019, ob 7.00 na relaciji Slovenj Gradec – Muta  in nazaj: Natalija Fužir, Alenka Rapuc, Vanja Banfro.

Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 7.10. Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 10.50.

Učitelji spremljevalci v razredih in na avtobusu v sredo, 16. 10. 2019, ob 9.25 na relaciji Slovenj Gradec–Muta  in nazaj: Simona Hudrap, Andrej Klobčar, Renata Gradišnik.

Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.25. Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 12.35.

Učitelji spremljevalci v razredih in na avtobusu v četrtek, 17. 10. 2019, na relaciji Slovenj Gradec–Muta in nazaj:  Janez Harum, Peter Hergold, Bogomir Likar.

Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 10.15. Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 13.40.

Koordinatorici spremljanja dijakov od avle šole (lokacija SG) oz. NamaNove do lesarske delavnice, do Gosposvetske 4 in Koroške 11: Mateja Gorišek (sreda), Nataša Uranc (četrtek) in dijaki programa gastronomija in turizem. Na lokaciji Muta sprejme dijake iz Slovenj Gradca v sredo Berta Komprej, v četrtek pa Damijana Meža. Pri sprejemu pomaga tudi dežurni dijak/dijakinja.

Čas trajanja posamezne predstavitve programa: cca 1, 5 šolske ure ali manj, znotraj posamezne predstavitve pripravijo PUZ-i 2-krajši delavnici glede na število dijakov.

Ure v dnevniku se številčijo po urniku, vsebina: PROJEKT NAROBE DAN,  razen  v OT1 (sreda – 7 ur ID,  četrtek – 1 ura ID).
 

          ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNE (delavnice in časovno), 16. 10. 2019

 

ŠOLA – SG ŠOLA – MUTA

EKT  + TRG    (7.00-8.30)

*      Izdelava kratkega filma – Nevenka Žlebnik, uč. 25, (1. skupina 14 dijakov).

*      Oglaševanje – Darja Sovinc,, uč. 22, (2. skupina 14 dijakov).

*      Prodajni proces – Janez Globovnik, uč. 24, (3. skupina 14 dijakov).

*      Skupine se zamenjajo na vsakih 30 minut.

 

GTT1 + GH1 (24+18)

Po predstavitvi jih spremljevalci popeljejo do lesarske delavnice.

 

PREDŠOLSKA

(7.45-8.55)

Kreativna delavnica – Helena Merkač, uč. STR3, 1. skupina -19 dijakov.

*  Druženje ob igrah – Andreja Breznik, uč. IGRALNICA, 2. skupina -18 dijakov.

M1 + OL1 (27+10) Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 7.10.

 

Prihod na Muto ob 7.45.

 

GOSTINSTVO IN TURIZEM (7.00-8.30)

*         Teambuilding animacije  – (15 dijakov, 1. skupina), 7.00 do 7.40, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*         Diši po piškotih, mešamo koktajle – (14, dijakov, 2. skupina), 7.00 do 7.40, Nada Klančnik, Dragomira Šavc, uč. KUH in SŽB.

*         Teambuilding animacije  – (2. skupina), 7.50 do 8.30, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*         Diši po piškotih, mešamo koktajle – (1. skupina), 7.55 do 8.35, Nada Klančnik, Dragomira Šavc, uč. KUH in SŽB.

PV1 + OT1 (29+8) pridejo v SG z lokalnimi avtobusi. Poleg avtobusne karte naj imajo dijaki s sabo tudi potrdila o vpisu.

 

Zborno mesto je avla šole.

OKOLJEVARSTVO

(9.00-10.15)

Lastnosti vode ,Erika Pajtler, uč. NAR.

* Zaščita pred UV sevanjem – Damijana Meža, uč. PIN2.

M1 + OL1 (27+10),

malica 10.15-10.45

Odhod avtobusa proti Slovenj Gradcu ob 10.50

Prihod v Slovenj Gradec ob 11.20. Spremljevalci jih pričakajo pri NamiNovi in odpeljejo na obe lokaciji.

LESARSTVO (7.15-8.45)

Oblikovanje lesa – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

 

*         Dijaki se razdelijo v 2 ali 3 skupine.

 

*         Skupine se zamenjajo na vsakih 30 minut.

 

E1 + T1 (20+19),

dijaki se zberejo pred šolo ob 7.00, od koder jih animatorji pospremijo do lesarske delavnice, malica od 8.45 do 9.25.

PREDŠOLSKA

(10.00-11.10)

Kreativna delavnica – Alenka Helbl, uč. STR3, 1. skupina -20 dijakov.

Druženje ob igrah – Andreja Breznik, uč. IGRALNICA, 2. skupina -19 dijakov.

E1 + T1 (20+19)

 

(Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.25).

 

Prihod na Muto ob 9.55.

LESARSTVO (8.50-10.20)

*         Oblikovanje lesa – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

 

*         Dijaki se razdelijo v 2 ali 3 skupine.

 

*         Skupine se zamenjajo na vsakih 30 minut.

 

GTT1 + GH1 (24+18=42),

malica 10.25-11.05.

 

Od 11.10 naprej pouk po urniku.

OKOLJEVARSTVO

(11.15-12.30)

Lastnosti vode ,Erika Pajtler, uč. NAR.

Zaščita pred UV sevanjem – Damijana Meža, uč. PIN2.

E1 + T1 (20+19)

 

Odhod avtobusa proti Slovenj Gradcu ob 12.35.

 

Prihod v SG ob 13.05

EKT + TRG (8.40-10.20)

*         Izdelava kratkega filma – Nevenka Žlebnik, uč. 25.

*         Oglaševanje – Darja Sovinc,, uč. 22.

*         Prodajni proces – Janez Globovnik, uč. 24

PV1 + OT1 (29+8), malica 10.20-11.10.

 

 

 

 

 

LESARSTVO (11.15-12.40)

*      Oblikovanje lesa – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

PV1 + OT1 (29+8)  

GOSTINSTVO IN TURIZEM (11.25-13.05)

*         Teambuilding animacije  – (14 dijakov, 1. skupina), 11.25 do 12.05, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*         Diši po piškotih, mešamo koktajle – (13, dijakov, 2. skupina),11.25 do 12.05, Nada Klančnik, Dragomira Šavc, uč. KUH in SŽB.

*         Teambuilding animacije  – (2. skupina), 12.10 do 13.05, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*              Diši po piškotih, mešamo koktajle – (1. skupina),

    12.10 do13.05, Nada Klančnik, Dragomira Šavc, uč.

KUH in SŽB.

M1 + OL1 (27+10)  

 

Razredi E1, T1, GTT1, GH1, PV1, OT1 začnejo  z delavnicami na lokaciji Slovenj Gradec. Zberejo ob 7.00 v avli šole na Koroški 11. Od tam jih bodo spremljevalci popeljali do izvajalcev delavnic.  GH1 in GTT1 nadaljujeta s poukom ob 11.10.

 

ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNE (delavnice in časovno), 17. 10. 2019

ŠOLA – SG ŠOLA – MUTA

EKT  + TRG    (7.00-8.35)

*      Izdelava kratkega filma – Nevenka Žlebnik, uč. 25. (1. skupina 12 dijakov).

*      Oglaševanje – Darja Sovinc,, uč. 22, (2. skupina 12 dijakov).

*      Prodajni proces – Janez Globovnik, uč. 24, (3. skupina 13 dijakov).

*      Skupine se zamenjajo na vsakih 30 minut.

 

M1 + OL1 (27+10), zborno mesto je AVLA šole.

 

OL1 imajo malico po 8.40-9.25, potem pouk po urniku.

 

M1 pa imajo pouk po urniku.

OKOLJEVARSTVO

(6.55-7.40)

*         Lastnosti vode, Erika Pajtler, uč. NAR.

* Zaščita pred UV sevanjem – Damijana Meža, uč. NAR.

PV1 (29)

 

Po 1. šolski uri pouk po urniku.

GOSTINSTVO IN TURIZEM (7.00-8.35)

*      Teambuilding animacije  – (20 dijakov, 1. skupina), 7.00 do 7.45, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*      Diši po piškotih, mešamo koktajle – (19, dijakov, 2. skupina), 7.00 do 7.45, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

*      Teambuilding animacije  – (2. skupina), 7.55 do 8.40, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*      Diši po piškotih, mešamo koktajle – (1. skupina), 7.55 do 8.40, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

E1 + T1 (20+19), zborno mesto je AVLA šole.

 

Po delavnicah dijaki nadaljujejo s poukom po urniku.

 

PREDŠOLSKA  (6.55-7.40)

Kreativna delavnica – Helena Merkač, uč. STR3, 1. skupina -16 dijakov.

*  Druženje ob igrah – Andreja Breznik, uč. IGRALNICA, 2. skupina -17 dijakov.

 

OT1 (8)

 

Po 1. šolski uri pouk po urniku.

 

PREDŠOLSKA(10.45-12.15)

Kreativna delavnica – Helena Merkač, uč. STR3, 1. skupina -16 dijakov.

*  Druženje ob igrah – Andreja Breznik, uč. TUJ2, 2. skupina -17 dijakov.

 

GTT1 + GH1 (24+18=42),  prve 3. šolske ure pouk po urniku, 4. ura malica do 10.10, potem  ob 10. 15 odhod avtobusa izpred avtobusne postaje NamaNove.

Prihod na Muto ob 10.45.

 

OKOLJEVARSTVO (12.20-13.40)

* Lastnosti vode ,Erika Pajtler, uč. PIN2.

* Zaščita pred UV sevanjem – Damijana Meža, uč. NAR.

GTT1 + GH1 (24+18=42),

 

Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 13.40.

 

Prihod v Slovenj Gradec ob 14.10.

 

 

E1, T1, M1 in OL1, ki začnejo  z delavnicami na lokaciji Slovenj Gradec, se  zberejo ob 7.00 v avli šole na Koroški 11. Od tam jih bodo spremljevalci popeljali do izvajalcev delavnic. OL1 imajo po delavnicah malico po 8.40-9.25, potem pouk po urniku. M1, T1 in E1 nadaljujejo s poukom po urniku. GTT1 in GH1 prve 3. šolske ure pouk po urniku, 4. ura malica do 10.10, potem  ob 10.15 odhod avtobusa izpred avtobusne postaje NamaNove.

SG in Muta, 9. 10. 2019

MALICA

SEZNAM RAZREDOV, KI SE BODO PRIJAVILI IN MALICALI NA DAN, 16. 10.  in 17. 10. 2019 GLEDE NA LOKACIJO IN URO MALICE.

SREDA, 16. 10. 2019

DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI SG DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI LOKACIJA MUTA
GH1, GTT1:  10.25 – 11.05 M1, OL1: 10.15 – 10.45
E1, T1:  8.45 – 9.25
PV1, OT1: 10.20 – 11.05

 

ČETRTEK, 17. 10. 2019

DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI SG DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI MUTA
M1, T1, E1: PO URNIKU (9.25 -10.15)

 

PV1, OT1: PO URNIKU

GH1, GTT1: OD 9.25 – 10.10  
OL1: PO URNIKU (8.35 – 9.25)  

 

GH1 – GASTRONOM HOTELIR (18)

PV1 – PREDVŠOLSKA VZGOJA (29)

E1 – EKONOMSKI TEHNIK (20)

T1 – TRGOVEC (19)

OT1 – OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (8)

M1 – MIZAR (27)

GTT1 – GASTROMOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (24)

OL1 – OBDELOVALEC LESA        (10)

SKUPAJ  – 155                                                                                                                                                                                                                             

Pomočnik ravnatelja

Roman Založnik, prof.

Dostopnost