V Slovenj Gradcu je letošnje leto potekala že 13. dražba vrednejših sortimentov lesa, ki je znova presegla rekord v količini zbranih hlodov (3706 hlodov, 3724 m3 lesa). Dovoz hlodovine se je zaključil v januarju, nato so si kupci ogledali ponujeno hlodovino in oddali pisne ponudbe. Letos je bilo največ hrastovih hlodov, približno polovica, sledijo  smreka, gorski javor in macesen.

V sredo, 13. februarja 2019, je bil dan odprtih vrat licitacije, ko si je zainteresirana javnost lahko ogledala hlodovino in se seznanila z rezultati dražbe.

Dogodka so se udeležili tudi dijaki lesarskih programov in imeli so kaj videti. Fascinirali so jih veliki hlodi, presenečeni so bili nad redkimi drevesnimi vrstami, ki jih prej v živo še niso videli.

Slike