RAZPORED  IZPITOV ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE ZA ZAKLJUČNE LETNIKE NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC

SREDA, 24. 5. 2017

NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC

  1. PREDMET: ANGLEŠČINA

PISNI DEL – ob 7.00 v uč. 16

 Nadzorni učitelj: Roman Živič

 USTNI DEL – ob 8.40 v uč. 16

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

Andrej Klobčar, član

  1. PREDMET: SLOVENŠČINA

PISNI DEL – ob 8.40 v uč. 24

Nadzorna učiteljica: Nataša Osojnik

USTNI DEL – Ob 12.00 v uč. 24

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica in izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka in predsednica

Katja Kotnik, članica

RAZPORED  IZPITOV ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE ZA ZAKLJUČNE LETNIKE NA LOKACIJI MUTA

SREDA, 24. 5. 2017

  1. PREDMET: RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA (RUP)

USTNI DEL – ob 7.15 v uč. TUJ2

Komisija:

Roman Založnik, predsednik

Alenka Rapuc, izpraševalka

Marinka Dretnik, članica

  1. PREDMET: SLOVENŠČINA

PISNI DEL – ob 7.30 v uč. TUJ1

Nadzorna učiteljica: Alenka Helbl

USTNI DEL – Ob 9.30 v uč. SLO

Komisija:

Anica Ovnič, predsednica

Alenka Helbl, izpraševalka

Jana Sterže, članica

            POMOČNIK RAVNATELJA

                                                                    Roman Založnik, prof.