Začeli smo mednarodni projekt Naš planet je naš dom, povežimo se, da ga ohranimo

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta v tem šolskem letu sodeluje kar v treh mednarodnih projektih Erasmus+ šolska partnerstva. V poljskem mestecu Karczmiska, v bližini večjega poljskega mesta Lublin, je v novembru potekalo prvo srečanje partnerjev Erasmus+ projekta z naslovom Naš planet je naš dom, povežimo se, da ga ohranimo. Pri projektu sodelujejo šole iz sedmih držav, in sicer Italije, Poljske, Bolgarije, Romunije, Španije, Finske in Slovenije.

p
Ogledali smo si prireditev ob dnevu neodvisnosti Poljske, ki so jo pripravili dijaki in učitelji šole gostiteljice.

Ideja za projekt je nastala iz zavedanja, da je okolje, v katerem živimo, čedalje bolj onesnaženo. Onesnaževanje okolja je v veliki meri povezano z današnjim načinom življenja, zaradi katerega se veliko premalo – če sploh – zmenimo za škodo, ki jo povzročamo našemu planetu. Kot učitelji smo pri naših dijakih dolžni vzpodbujati tudi skrb za okolje. Ker so nam izkušnje pokazale, da zgolj teoretični pristop nima zadostnih učinkov, smo si zadali, da dijake kar se da aktivno vključimo v opazovanje in raziskovanje narave, v preučevanje, v kolikšni meri se uporabljajo obnovljivi viri energije, kakor tudi spremljanje onesnaženosti zraka in vode.

p2
Sprejel nas je župan mesta Karczmiska.

Dijaki sodelujočih šol se bodo med sabo povezali, se seznanili z rezultati svojih opazovanj in jih primerjali. Učitelji pa si bodo imeli priložnost deliti izkušnje v zvezi z različnimi aktivnostmi na področju okoljevarstva, ki jih na posameznih šolah izvajajo. Ker ima naša šola okoljevarstveni program, ki ga večina izmed sodelujočih šol nima, bo lahko pri projektu s svojimi bogatimi izkušnjami odigrala zelo pomembno vlogo.

p3
Dijakinji poljske šole sta učiteljem iz drugih držav predstavili svojo šolo.

Kaj se je dogajalo na našem prvem mednarodnem srečanju? Vse šole so se obširneje predstavile ostalim partnerjem, določili smo pravila dela in se dogovorili o podrobnostih, določili smo metode dela in aktivnosti, ki se bodo pri projektu izvajale. Dogovorili smo se tudi o načinih spremljanja učinkov našega projekta in njegovi javni predstavitvi. Izbirali smo uradni logo projekta, kajti vsak projekt mora imeti svoj logo, ki se v vseh sodelujočih državah pojavlja na vseh dokumentih, izdelkih in poročilih. Razveselilo nas je, ker je bil za skupni logo med vsemi predlogi izbran prav logo, ki ga je izdelala dijakinja naše šole, Teja Sterže.

p4
Med srečanjem smo bivali v čudovitem poljskem mestecu z imenom Kazimierz Dolny. V mestu se vsako leto
srečujejo umetniki in tam ustvarjajo in razstavljajo. Skoraj na vsakem koraku naletiš na galerijo.

p5
Srečanje je potekalo v bližini najdaljše poljske reke Visle, ki teče proti severu in se izliva v Baltsko morje.

p6
Učitelji iz sedmih držav med srečanjem na šoli. Kot je razvidno s posnetka, so bile najboljše volje prav slovenske učiteljice.

Pri projektu bodo na naši šoli sodelovali dijaki programa okoljevarstvo. Za njih bo to dragocena izkušnja, saj bodo spoznavali dijake šol iz drugih držav, pridobivali znanje angleščine, kakor tudi svoje strokovno znanje s področja okoljevarstva.
Srečanja na Poljskem smo se udeležili štirje učitelji Srednje šole Slovenj Gradec in Muta: Veronika Sušnik, Marinka Dretnik, dr. Jana Sterže in Tomaž Šoster.
Koordinator projekta za našo šolo,
Tomaž Šoster

Dostopnost