STROKOVNA EKSKURZIJA V CELJE

up17 V sredo, 8. 3. 2017, bodo dijaki ET 1 in E 3 v okviru M1 oziroma M2 Poslovanje podjetij (Učno podjetje) obiskali Sejem učnih podjetij v Celju.

Polovica dijakov E 3 bo na sejmu aktivno sodelovala. Učno podjetje Lesenko bo pripravilo svojo stojnico, kjer bodo dijaki tržili svoje proizvode, ter tako sodelovali na državnem tekmovanju učnih podjetij.

Dijaki ET 1 (UP Veganski greh) in druga polovica dijakov E 3 (UP 101 Ljubljenček) bodo na sejmu sodelovali kot obiskovalci, vendar bodo tudi oni poskušali skleniti čim več poslov. Udeležili se bodo tudi vodenega ogleda mesta Celje.

Zberemo se ob 7.15 pred NAMA NOVO, domov pa se vrnemo predvidoma ob 19.00.

Cena ekskurzije: 12,80 EUR. Dijaki bodo po pošti prejeli položnice. Dijakom UP Lesenko se stroški poravnajo iz šolskega sklada.

Spremljevalki za E 3:

Darja Sovinc, Karmen Grudnik

Spremljevalka za ET 1:

Renata Gradišnik

 Organizatorica ekskurzije:

Darja Sovinc, univ. dipl. ekon.