V ponedeljek, 30. 5. 2022, načrtujemo ekskurzijo, namenjeno spoznavanju rojstnih krajev in delovanja naših književnih umetnikov. Spoznali bomo Radovljico, rojstni kraj Antona Tomaža Linharta, in Kranj, kjer je pokopan France Prešeren. Strokovne ekskurzije se bodo udeležili: E1, GTT1, OT1, PV1, LT1, ET1 in GT1.

Okvirni program strokovne ekskurzije

Odhod z avtobusnih postaj: Muta 6.25 (izpred šole), Dravograd 6.45, Slovenj Gradec 7.00, Mislinja 7.15, Velenje 7.30. Dijaki iz Mežiške doline se pripeljejo do Slovenj Gradca z rednimi linijami (dijaki z lokacije Muta pokažejo potrdilo o vpisu). Vstopno postajo morajo dijaki vpisati na seznam in ga oddati razredniku do petka, 27. 5. 2022.

Povratek: ob 14.50 iz Kranja in prihod v Slovenj Gradec okrog 18.00 ter na Muto okrog 18.30.

Po vstopu na vstopnih postajah bomo nadaljevali pot proti Radovljici, kjer si bomo ogledali znamenitosti mesta in Mestni muzej Radovljica (stalno razstavo, na kateri bomo spoznali razburljivo obdobje razsvetljenstva in uporni duh Antona Tomaža Linharta). Ogled bo trajal od 10.30 do 11.30. Okrog 12. ure bomo nadaljevali pot proti Kranju. Tam si bomo ogledali Prešernovo hišo in Prešernov gaj (od 12.30 do 13.30), nato pa bo sledilo nekaj prostega časa (kosilo, prosto raziskovanje mesta …).

Odhod domov ob 14.50. Za ta dan bomo skupinsko odjavili malico, zato morajo dijaki imeti malico iz nahrbtnika vsaj do časa kosila. Priporočamo udobno obutev za hojo  in primerna oblačila, ob slabem vremenu pa tudi dežnike. Obvezna sta tudi osebni dokument in zdravstvena izkaznica.

Stroški avtobusnega prevoza in vstopnin znašajo 22 €  ̶  zajemajo vožnjo s turističnim avtobusom Nomago in vstopnine 5 €: ogled Prešernove hiše, Prešernovega gaja, vodenje po Radovljici in obisk Mestnega muzeja Radovljica. Razredi del stroškov prevoza pokrijejo z denarjem iz skladov, preostalo razliko pa morajo doplačati po položnici (E1, GTT1, PV1, LT1, ET1 in GT1 – 8 €, OT1 – 12,71 €) do petka, 27. 5. 2022. Denar za vstopnine razredni blagajniki zberejo na avtobusu in ga oddajo svojemu spremljevalcu (5 €).

Ekskurzija je za vse dijake obvezna.

Spremljevalci razredov: Katja Tomažič (PV1), Andreja Breznik (OT1, PV1), Maruša Vranc (GT1, ET1, PV1), Nataša Osojnik (GTT1, E1), Verica Jaušovec (E1, LT1), Ana Kavnik (GTT1, E1)

Upoštevajte navodila in zadolžitve izvedite v dogovorjenem roku. Pouk bo izveden izven šolskih klopi, zato ravno tako velja šolski red.

Želimo vam, da bi doživeli veliko novega in zanimivega ter preživeli lep dan.

Vodji ekskurzije: Nataša Osojnik in Andreja Breznik                                          Ravnatelj: Bernard Kresnik

———————————————————————————————odreži!!!

IZJAVA

Spodaj podpisani/-a ________________________ dovoljujem svojemu sinu/hčeri, da se v ponedeljek,                  30. 5. 2022, udeleži strokovne ekskurzije Po poteh pesnikov in pisateljev, ki je organizirana po učnem programu pod vodstvom profesoric slovenščine Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.

Dijak/-inja________________________ izjavljam, da bom v celoti spoštoval/-a dogovor z učitelji in zgoraj napisana izhodišča ter določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. Potrjujem, da bom dosledno upošteval/-a  navodila spremljevalcev in se vedel (vedla) v skladu s splošno veljavnimi  normami.

V primeru kršitev prevzamem  nase vso materialno in moralno odgovornost ter škodo.

Kraj in datum: ­­­­­__________________                     Podpis staršev:  _______________________________

                                                                                     Podpis dijaka/dijakinje:  ________________________

Dostopnost