IZDELAVA DOMAČEGA DETERGENTA ZA PRANJE PERILA

Dijaki 2. letnika programa trgovec so pri predmetu poznavanje blaga (tema: Detergenti) izdelali domači detergent za pranje perila. Bili so odlični!

Slike