Dijaki GH2 razreda so v petek, 19. 10. 2018 podaljšali pouk in pri modulu PJP/PRE degustirali sire, spoznavali njihove značilne okuse in ocenjevali vzorce ter opažanja zapisali na delovne liste.

Slike