Obveščamo vas, da bosta v šolskem letu 2022/2023 med deficitarnimi poklici kar dva poklica, za katera  dijake izobražujemo  na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta.

Ta dva poklica sta:

– mizar/mizarka

– gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Za ta dva poklica lahko dijaki pridobijo deficitarne štipendije. Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Vse podrobnosti o razpisu  si lahko preberete v spodnji prilogi.

Šolska svetovalna delavka Anita Voler

Razpis za štipendije za deficitarne poklice

Dostopnost