DAN SLOVENSKE HRANE – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Vlada RS je leta 2012 razglasila DAN SLOVENSKE HRANE, ki poteka vsak tretji petek v novembru. Cilj razglasitve je predvsem spodbujanje zavedanja zdravega prehranjevanja in pomena oskrbe z domačo, lokalno hrano. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ki se mu je priključila tudi naša šola. Zato je treba ozaveščati šolsko mladino pa tudi širšo slovensko javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, koristi lokalno pridelane/predelane hrane, kot tudi odnos do podeželja in hrane.

Dijaki se bodo v petek, 15. 11. 2019, na začetku prve šolske ure (7.00) seznanili o pomembnosti zdravega prehranjevanja (učitelji naj uvodne minute pri svojih urah namenijo razlagi o pomenu oskrbe z domačo, lokalno pridelano hrano). Na začetku druge šolske ure (ob 7.50) pa bodo lahko v avli šole na lokaciji Muta in v avli šole na lokaciji Slovenj Gradec pokusili domač kruh, namazan s slovenskim medom. Verjamem, da bo projekt pustil sledi – da bo čim več ljudi zajtrkovalo slovensko pridelano hrano, da se bo v šolah več govorilo o pomenu kmetijstva in čebelarstva, pomenu pravilne in zdrave prehrane, pomenu gibanja ter pomenu ohranjanja čistega okolja.

Pa dober tek!   Koordinatorji:                                                                     Pomočnik ravnatelja:

Bernarda Klančnik, Simona Hudrap, (lokacija Slovenj Gradec)                Roman Založnik

Andreja Preglav Verdinek (lokacija Muta)