V četrtek, 11. 4. 2024, smo na Muti priredili srečanje, na katerem smo gostili ravnateljice in vodje vrtcev, svetovalne delavke ter mentorje dijakov programa Predšolska vzgoja na praktičnem usposabljanju.

Srečanje je bilo prijetno druženje, prepleteno s koristno izmenjavo novosti, mnenj ter izkušenj na temo povezovanja teorije s praktičnim usposabljanjem v vrtcih.

Andreja Breznik, organizatorka PUD za PV

Dostopnost