OBVESTILO

XXIII. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 2023/24

V sredo, 31. 1. 2023, bo potekalo šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev.

Tema letošnjega tekmovanja:

Železna doba

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA ŠOLSKO TEKMOVANJE:

a. Osnovna – za šolsko tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

– Alenka Cedilnik, Gordana Popovič Lozar, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja, Mirjam Oblak, Irena Paradžik Kovačič…. ZGODOVINA 1, Prazgodovina in stari vek, učbenik za zgodovino v 1.letniku gimnazij, Mladinska knjiga, 2018, str. 182-190

– Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec Slovenska zgodovina II (Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja), Modrijan : Ljubljana, 2016, str. 22-27

– Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija : Ljubljana, 2011, str. 5-7, 18-23

https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-15-16/01-SKLOP-15-16-vse-o.pdf (dostopno 5. julija 2023)

https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-15-16/02-SKLOP-15-16-vse-o.pdf

(dostopno 5. julija 2023)

b) Dodatna – za državno tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

https://www.nms.si/si/files/default/izobrazevanje/za-ucitelje/5_%20Starejsa_zelezna_doba.pdf (dostopno 30. junija 2023)

https://www.nms.si/si/files/default/izobrazevanje/za-ucitelje/6_Mlajsa_zelezna_doba.pdf (dostopno 30. junija 2023)

– Križ, B. (2019). Slovenija v starejši železni dobi. V: Zgodovina v šoli. Ljubljana: Zavod

RS za šolstvo, št. 2, let. 27, str. 14–33

– Steklo in jantar Novega mesta (2007), dokumentarna oddaja. Dostopno na:

https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarci-izobrazevalni/3497863  (30. junij 2023)

Več o tekmovanju (splošni podatki):

Vsako leto je oktobra objavljena tema za tekmovanje v tekočem šolskem letu. Samo tekmovanje pa poteka v dveh delih in sicer:  
– šolsko tekmovanje (poteka 31. januarja),
– državno tekmovanje (poteka 9. marca).
Na šolsko tekmovanje se dijaki prijavijo na elektronski naslov: roman.zaloznik@sc-sg.si

Koordinator in mentor na šoli: Roman Založnik

Mentorji; Lidija Ajtnik

                  Vesna Robnik

                   Andrej Klobčar

Dostopnost