DEJAVNOST) ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Spoštovani dijaki/nje ter mentorji/ice,

tudi v tem šolskem letu je Gimnazija Ravne na Koroškem kot nosilka gibanja, objavila razpis »Mladi raziskovalci Koroške«. Če ste vedoželjni, imate raziskovalno idejo in vas raziskovanje veseli, si poiščite mentorja ter se prijavite na regijski razpis.

Več o podrobnostih ter navodilih za delo, lahko najdete na tej spletni strani:

Tukaj najdete tudi prijavnico, lahko jo še oddate do sredine decembra 2023 in 

jo pošljete na e-naslov: lidija.ajtnik@sc-sg.si

Po prejemu prijavnic, se bomo dogovorili o navodilih ter terminih za nadaljnje delo.

Lep raziskovalni pozdrav

Lidija Ajtnik, prof.

Razpis MRK 2023-2024

Prijavnica MRK 2023-2024

Dostopnost