Naši dijaki programa Gostinstvo so se izkazali s pripravo pogostitve na 27. državnem tekmovanju srednjih zdravstvenih šol Slovenije

Dostopnost