Slovenj Gradec, 5. marec 2021

Dragi dijaki, spoštovani starši!

Veseli me, da nadaljujemo z odpiranjem šolskih vrat …

Po navodilih ministrstva se lahko ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov v ponedeljek, 8. marca 2021, začne izvajati pedagoški proces po naslednjem razporedu:

Vsi zaključni letniki in obdelovalci lesa imajo pouk ves čas v šoli (razen razredi, ki so razporejeni na praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih).

Za ostale letnike bo potekal pouk po naslednjem razporedu:

TEDENPOUK V ŠOLIPOUK NA DALJAVO
OD 8. 3. DO 12. 3. 2021AB
OD 15. 3. DO 19. 3. 2021BA
AB
M1T2
T1ET1
GH1GT1
GTT1LT1
E1GTT2
M2E2
GH2GTT3
PV1E3
OT1PV3
OT2PV2
OT3 

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob ponovnem vstopu v šolo naj dijaki prinesejo podpisano izjavo staršev, ki ste jo prejeli od svojih razrednikov oz. je izjava objavljena na naši spletni strani. Če je dijak polnoleten, jo lahko podpiše sam in jo odda ob ponovnem vstopu v šolo.

Vsi urniki pouka so objavljeni na naši spletni strani, podrobneje pa se boste pogovorili z razredniki. Malica bo organizirana podobno kot v začetku letošnjega šolskega leta, ko smo bili še v šoli.

V šoli bo veljal poseben režim v skladu z navodili NIJZ in pravili šole. Dijaki so ves čas pouka v učilnicah, kjer poteka tudi malica. Dijaki med odmori ne zapuščajo razreda.

Prosim vas, da dosledno upoštevate navodila NIJZ. V šolskih prostorih morajo dijaki in zaposleni vseskozi nositi masko tako v skupnih prostorih šole kakor tudi med poukom v učilnicah, delavnicah in športni vzgoji.

Ko bomo ponovno odprli šolska vrata, se lahko zgodi, da kdo izmed dijakov zboli za covid19. V takem primeru so starši dolžni obvestiti šolo, da je dijak zbolel, šola pa mora obvesti NIJZ.

Spremenjen urnik velja od ponedeljka, 8. 3. 2021, in bo veljal do preklica.

Seveda so vam za informacije na voljo vsi razredniki, svetovalna služba, tajništvo in vodstvo šole.

                                                                                               Ravnatelj:

Bernard Kresnik

Dostopnost