Naš dijak, Miha Valtl, ki obiskuje program lesarski tehnik, je pod mentorstvom Milana
Strmčnika izdelal klopco za dojenje.
Zelo veseli smo, da lahko sodelujemo v takšnih projektih v lokalnem okolju. Ker sta Mestna
občina Slovenj Gradec in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec dojenju prijazni, smo klopco
postavili v park, ki se nahaja pred Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.
Svečana otvoritev je potekala v sredo, 28. 6. 2023.

Dostopnost