RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI MUTA, V ČASU OD 17. 8. 2020 do 20. 8. 2020

Dijake prosimo, da pri vstopu v šolo oddajo dežurnemu učitelju podpisano izjavo (na spletni strani šole) ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, obvezno nosijo maske v šolskih prostorih in dosledno upoštevajo navodila NIJZ-a.

PONEDELJEK, 17. 8. 2020

1. PREDMET/MODUL: M7 – USTVARJALNO IZRAŽANJE (instrument, ples, glasba, likovna)

USTNI DEL, IZVEDBA DEJAVNOSTI – ob 9.00 v učilnicah: GLASBENA, MAN

Komisija:

Berta Komprej, predsednica

Petra Straunik, izpraševalka

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici STROKOVNA

TOREK, 18. 8. 2020

1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

PISNI DEL – ob 9.00 v učilnici TUJ JEZIK 2

Nadzorni učitelj: Roman Živič

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici TUJ JEZIK 2

Komisija:

Tomaž Šoster, predsednik

Roman Živič, izpraševalec

SREDA, 19. 8. 2020

1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA (SLO)

PISNI DEL – ob 9.00 v učilnici GLASBENA

Nadzorna učiteljica: Alenka Helbl

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici GLASBENA

Komisija:

Andreja Breznik, predsednica

Alenka Helbl, izpraševalka

2. PREDMET/MODUL: BIOLOGIJA

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici TUJ JEZIK 2

Komisija:

Damijana Meža, predsednica

Erika Pajtler, izpraševalka

3. PREDMET/MODUL: VARSTVO OKOLJA (VAO)

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici STROKOVNA

Komisija:

Jana Sterže, izpraševalka

Karmen Ketiš, predsednica

4. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Dijaki prinesejo ob 8.30 dokumentacijo praktičnega usposabljanja z delom ali se oglasijo zaradi napotitve na praktično usposabljanje z delom organizatorici PUD – a Andreji Breznik v učilnici GLASBENA.

ČETRTEK, 20. 8. 2020

2. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA, MATEMATIKA ZA OTROKE

PISNI DEL – ob 9.00 v učilnici GLASBE

Nadzorna učiteljica: Andreja Preglav Verdinek

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici GLASBE

Komisija:

Janez Harum, predsednik

Andreja Preglav Verdinek, izpraševalka

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.

Dostopnost