V sklopu ID smo v torek, 23.11. 2017, obiskali Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (v nadaljevanju CUDV).
Strokovne ekskurzije so se udeležili dijaki četrtega letnika in dijaki poklicnega tečaja v programu predšolska vzgoja. Pouk je na ta dan potekal normalno po urniku do 11.35, zbirno mesto pa je bilo ob 13.00 pred CUDV Črna na Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem.
CUDV je bil ustanovljen leta 1968. Danes so vanj vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami.
Eno izmed poslanstev CUDV-ja je načrtovanje dejavnosti tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe.
V CUDV-ju nas je prijazno sprejela ga. Anja Jelen, pedagoški vodja, ter popeljala po centru na ogled življenja in dela njihovih varovancev.
Verjamemo, da smo na strokovni ekskurziji odpravili marsikateri predsodek in koristno dopolnili obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

Naj spregovorijo še fotografije, ki jih je ustvarila dijakinja Ana Gaber.
Zapisala: ga. Alenka Rapuc

Dostopnost