V petek, 12. 4. 2024, bo tretji športni dan. Udeležili se bomo teka zdravja.

Športnega dneva se udeležijo vsi dijaki SGM, razen PTI2, ki imajo pouk.

Dijaki, ki so oproščeni ŠVZ pridejo na športni dan in se javijo razredniku oz. učitelju spremljevalcu.

 

Zbirno mesto bo ob 9.15 na Štibuhu (parkirišče pred šolo), javite se razredniku oz. učitelju spremljevalcu, kjer dobite prijavni kartonček za tek.

 

Malica bo v Namanovi od 8.15 do 9.10.

Dijaki se za ta dan sami odjavijo/prijavijo na malico v Lopolisu do 13.00 en dan prej. Dijaki iz Mute s seboj obvezno prinesejo ključke za malico, da se bodo lahko čipirali. 

 

Teki po kategorijah, se pričnejo ob 10.15 in trajajo do 11.25 (glej časovnico).

Ne pozabite na športno opremo.

Torbe lahko za čas teka lahko v staro telovadnico, odprt bo stranski vhod.

 

Športni dan se zaključi ob 11.45 na Štibuhu, kjer se javite razredniku oz. učitelju spremljevalcu.

 

 

Učitelji spremljevalci:

E1 Nataša Osojnik, Renata Gradišnik

E2, GTT2 Roman Živič

E3, GTT3 Janja Žigart, Vanja Banfro

E4 GTT4 Darja Sovinc, Olga Jeznik

GTT1 Mateja Gorišek, Andrej Klobčar

GH1 Barbara Vodopija

GH2 Suzana Planšak

GH3, T3 Vanja Lužnic, Nataša Uranc

GT1, ET1, LT1 Alenka Recko, Alenka Rapuc

OT1 Nataša Špegelj

OT2 Jana Sterže

OT4 Jana Sterže

M1 Boris Pajer, Sonja Ferk

M2 Stanko Robnik, Andrej Otto,

M3 Irenja Bevcl, Milan Strmčnik

OL1 OL2 Boštjan Repas, Nevenka Žlebnik

PV1 Petra Straunik, Vesna Robnik

PV3 Andreja Preglav Verdinek, Marinka Dretnik

PV4 Nuša Škalič, Tea Sterže

T1 Katja Tomažič, Tjaša V. Pečnik

T2 Simona Hudrap, Marko Sovinc

 

 

Aktiv športnih pedagogov                                                                                           Ravnatelj: Bernard Kresnik

Dostopnost