V četrtek, 21. 3. 2019 se je pet naših dijakov iz oddelka GTT3 udeležilo državnega tekmovanja gostinsko-turističnih šol iz angleščine in nemščine. Lia Molari je osvojila zlato priznanje iz angleščine in tako dosegla drugo mesto v državi.

Galerija