INTERESNE DEJAVNOSTI – VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM

TEMA: ZDRAVSTVENA VZGOJA

Za dijake GTT3 (4 ure), se bo v okviru interesnih dejavnosti izvajala delavnica z naslovom Zdravstvena vzgoja. Vsebine bo predstavil profesor strokovnih modulov, Adolf Flis.

Dijaki imajo na dan delavnice najprej pouk, potem pa predavanje oziroma nadaljujejo s poukom po urniku.

Udeležba je OBVEZNA za vse dijake!

ČASOVNI OKVIR IZVAJANJA DELAVNIC:

GTT3 (4 URE):  izvajalec Adolf FLIS, prof.

DAN URA UČILNICA
ČETRTEK, 12. 1. 2017  6, 7 39
PETEK, 13. 1. 2017 2, 3 43

 

 

Organizatorica ID                                                                                          Ravnatelj

Vesna Robnik, prof.                                                                                      Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.