V petek, 17.5.2019, so dijaki tretjega letnika programa gastronom hotelir izkazali svoje znanje na zaključnem izpitu, pod mentorstvom Bernarde Klančnik, prof. praktičnega pouka kuharstva.
Jedi pa so postregli dijaki GH2, pod mentorstvom Dragomire Šavc, prof. strežbe.
O samem dogodku pa več na fotografijah.