Dijaki so ob mentorstvu učiteljev na kmetiji Klančnik na zanimiv način predstavili celostno zgodbo z naslovom KMETIJA – jej lokalno, misli globalno, s katero smo povezali znanja, spretnosti in izkušnje različnih strokovnih področij: ekonomija in trgovina, lesarstvo, turizem in gastronomija, okoljevarstvo in predšolska vzgoja. Z različnimi oblikami, metodami, pristopi so dijaki teh programov aktivno iskali rešitve in predloge ter dopolnjevali že predlagane vsebine v dogovoru z lastniki kmetije.

Ogled fotografij >>